Voeg een opmerking toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Opmerkingen kunnen worden bekeken op het tabblad NX Studio Info .

  • Opmerking invoeren : Voer een opmerking in zoals beschreven in “Tekstinvoer” ( 0 Tekstinvoer ). Opmerkingen kunnen maximaal 36 tekens lang zijn.
  • Opmerking bijvoegen : selecteer deze optie om de opmerking aan alle volgende foto's toe te voegen. Markeer Opmerking toevoegen en druk op 2 om deze in of uit te schakelen. Nadat u de gewenste instelling hebt gekozen, drukt u op J om af te sluiten.