Pas de instellingen voor de aanraakbedieningen van de monitor aan.

  • Aanraakbedieningen in-/uitschakelen : Selecteer Uitschakelen om onbedoeld gebruik van touchscreenbedieningen te voorkomen, of Alleen afspelen om touchscreenbediening alleen in de afspeelmodus in te schakelen.
  • Flicks in schermvullende weergave : kies of het volgende beeld in schermvullende weergave wordt weergegeven door naar links of naar rechts te vegen.