Maak verbinding met smartphones of tablets (smart devices) via Bluetooth of Wi-Fi.

Koppelen (Bluetooth)

Koppel met of maak verbinding met slimme apparaten via Bluetooth.

Optie Beschrijving
Koppelen starten Koppel de camera met een smartapparaat ( 0 Verbinding maken via Bluetooth ).
Gekoppelde apparaten Maak een lijst van gekoppelde slimme apparaten of schakel van het ene apparaat naar het andere.
Bluetooth-verbinding Selecteer Inschakelen om Bluetooth in te schakelen.

Selecteer om te verzenden (Bluetooth)

Selecteer foto's om te uploaden naar een smartapparaat of kies of u foto's wilt markeren voor uploaden zodra ze worden gemaakt. Het uploaden begint onmiddellijk wanneer een verbinding tot stand is gebracht.

Optie Beschrijving
Automatisch selecteren om te verzenden Als Aan is geselecteerd, worden foto's gemarkeerd voor uploaden naar een smartapparaat zodra ze worden gemaakt (dit geldt niet voor foto's die zijn gemaakt in de filmmodus, die moeten worden geselecteerd om handmatig te uploaden). Ongeacht de optie die met de camera is geselecteerd, worden foto's geüpload in JPEG-formaat met een grootte van 2 megapixels.
Handmatig selecteren om te verzenden Markeer geselecteerde foto's om te uploaden.
Deselecteer alles Verwijder de transfermarkering van alle afbeeldingen.

Wifi verbinding

Maak verbinding met slimme apparaten via wifi.

Wi-Fi-verbinding tot stand brengen

Breng een Wi-Fi-verbinding tot stand met een smartapparaat. Om verbinding te maken, selecteert u de SSID van de camera op het smartapparaat en voert u het wachtwoord in ( 0 Verbinding maken via Wi-Fi (Wi-Fi-modus) ). Zodra er een verbinding tot stand is gebracht, verandert deze optie in Wi-Fi-verbinding sluiten , die kan worden gebruikt om de verbinding desgewenst te beëindigen.

Instellingen voor wifi-verbinding

Toegang tot de volgende wifi-instellingen:

  • SSID : Stel de SSID van de camera in.
  • Authenticatie/encryptie : Kies OPEN of WPA2-PSK-AES .
  • Wachtwoord : Stel het camerawachtwoord in.
  • Kanaal : Selecteer Auto om de camera het kanaal automatisch te laten kiezen, of selecteer Handmatig en kies het kanaal handmatig.
  • Huidige instellingen : bekijk de huidige wifi-instellingen.
  • Verbindingsinstellingen resetten : Selecteer Ja om de Wi-Fi-instellingen terug te zetten naar de standaardwaarden.

Verzenden terwijl uit

Als Aan is geselecteerd, gaat het uploaden van afbeeldingen naar slimme apparaten die via Bluetooth zijn verbonden door, zelfs als de camera is uitgeschakeld.