Voeg copyrightinformatie toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Copyrightinformatie kan worden bekeken op het tabblad NX Studio Info .

  • Artiest : Voer een fotograafnaam in zoals beschreven in “Tekstinvoer” ( 0 Tekstinvoer ). Namen van fotografen kunnen maximaal 36 tekens lang zijn.
  • Copyright : Voer de naam van de copyrighthouder in zoals beschreven in “Tekstinvoer” ( 0 Tekstinvoer ). Namen van auteursrechthouders kunnen maximaal 54 tekens lang zijn.
  • Copyrightinformatie bijvoegen : selecteer deze optie om copyrightinformatie aan alle volgende foto's toe te voegen. Markeer Copyrightinformatie toevoegen en druk op 2 om deze in of uit te schakelen. Nadat u de gewenste instelling hebt gekozen, drukt u op J om af te sluiten.

Om ongeoorloofd gebruik van de namen van artiesten of auteursrechthouders te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat Copyrightinformatie bijvoegen niet is geselecteerd en dat de velden Artiest en Copyright leeg zijn voordat u de camera uitleent of aan iemand anders overdraagt. Nikon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of geschillen die voortkomen uit het gebruik van de optie Copyrightinformatie.