Meniu sąrašas

Fotoaparatas siūlo šiuos meniu. Išsamesnį atskirų meniu elementų aprašymą rasite internetinio vadovo skyriuje „Meniu vadovas“.

ATMINIMO MENIU

Ištrinti

Atkūrimo aplankas

Atkūrimo rodymo parinktys

Dviejų formatų įrašymo PB lizdas

Vaizdo peržiūra

Ištrynus

Po sprogimo parodykite

Pasukti aukštai

Kopijuoti vaizdą (-us)

Skaidrių demonstravimas

Įvertinimas

NUOTRAUKŲ ŠAUKIMO MENIU

Iš naujo nustatyti fotografavimo meniu

Saugyklos aplankas

Failų pavadinimai

Pirminio lizdo pasirinkimas

Antrinio lizdo funkcija

Pasirinkite vaizdo sritį

Vaizdo kokybė

Paveikslėlio dydis

NEF (RAW) įrašymas

ISO jautrumo nustatymai

Baltos spalvos balansas

Nustatykite „Picture Control“

Tvarkyti paveikslėlio valdymą

Spalvų erdvė

Aktyvus D-apšvietimas

Ilga ekspozicija NR

Aukštas ISO NR

Vinjetės valdymas

Difrakcijos kompensacija

Automatinis iškraipymų valdymas

Mirgėjimo mažinimo fotografavimas

Matavimas

Blykstės valdymas

Blykstės režimas

Blykstės kompensacija

Fokusavimo režimas

AF - srities režimas

Vibracijos mažinimas

Automatinis grupavimas

Daugkartinis ekspozicija

HDR (didelis dinaminis diapazonas)

Fotografavimas tarpiniu laikmačiu

„Time-lapse“ filmas

Fotografavimas fokusavimo poslinkiu

Tyli fotografija

FILMŲ ŠAUKIMO MENIU

Iš naujo nustatyti filmavimo meniu

Failų pavadinimai

Kelionės tikslas

Pasirinkite vaizdo sritį

Kadrų dydis / kadrų dažnis

Filmo kokybė

Filmo failo tipas

ISO jautrumo nustatymai

Baltos spalvos balansas

Nustatykite „Picture Control“

Tvarkyti paveikslėlio valdymą

Aktyvus D-apšvietimas

Aukštas ISO NR

Vinjetės valdymas

Difrakcijos kompensacija

Automatinis iškraipymų valdymas

Mirgėjimo mažinimas

Matavimas

Fokusavimo režimas

AF - srities režimas

Vibracijos mažinimas

Elektroninis VR

Mikrofono jautrumas

Slopintuvas

Dažnio atsakas

Vėjo triukšmo mažinimas

Ausinių garsumas

Laiko kodas

Individualaus nustatymo meniu

Atstatykite pasirinktinius nustatymus

automatinis fokusavimas

a1

AF - C prioriteto pasirinkimas

a2

AF - S prioriteto pasirinkimas

a3

Fokusavimo stebėjimas su užraktu

a4

Naudojami židinio taškai

a5

Laikykite taškus pagal orientaciją

a6

AF aktyvinimas

a7

Apriboti AF - srities režimo pasirinkimas

a8

Židinio taško apvyniojimas

a9

Židinio taško parinktys

a10

AF silpnoje šviesoje

a11

Įmontuotas AF pagalbinis apšvietimas

a12

Rankinis fokusavimo žiedas AF režimu

b Matavimas / ekspozicija

b1

EV veiksmai ekspozicijos kontrolei

b2

Lengvas ekspozicijos kompensavimas

b3

Centro svertinis plotas

b4

Sureguliuokite optimalų ekspoziciją

c Laikmačiai / AE užraktas

c1

Užrakto atleidimo mygtukas AE ‑ L

c2

Laikmatis

c3

Išjungimo uždelsimas

d Fotografavimas / rodymas

D1

CL režimo fotografavimo greitis

d2

Maks. nuolatinis išleidimas

d3

Sinchronizuoti išleidimo režimo parinktys

d4

Ekspozicijos uždelsimo režimas

d5

Užrakto tipas

d6

Pailgintas užrakto greitis (M)

d7

Apriboti pasirenkamą vaizdo plotą

d8

Failo numerio seka

d9

Taikyti nustatymus tiesioginiam vaizdui

d10

Kadravimo tinklelio ekranas

d11

Didžiausias dėmesys

d12

Peržiūrėti viską nepertraukiamu režimu

e Brackets / flash

e1

Blykstės sinchronizavimo greitis

e2

Blykstės užrakto greitis

e3

Ekspozicijos komp. blykstei

e4

Auto c ISO jautrumo valdymas

e5

Modeliavimo blykstė

e6

Automatinis grupavimas (M režimas)

e7

Skliaustelėjimo tvarka

f Valdikliai

f1

Tinkinti i meniu

f2

Pasirinktiniai valdikliai

f3

Gerai mygtukas

f4

Užrakto spd ir diafragmos užraktas

f5

Tinkinkite komandų rinkimus

f6

Norėdami naudoti ratuką, atleiskite mygtuką

f7

Grįžtamieji rodikliai

f8

Atgalinis žiedas fokusavimui

f9

Priskirkite MB-N11 mygtukus

g Filmas

g1

Tinkinti i meniu

g2

Pasirinktiniai valdikliai

g3

Gerai mygtukas

g 4

AF greitis

g5

AF sekimo jautrumas

g6

Paryškinti ekraną

g7

Priskirkite MB-N11 mygtukus

NUSTATYMŲ MENIU

Formatuoti atminties kortelę

Išsaugoti vartotojo nustatymus

Iš naujo nustatyti vartotojo nustatymus

Kalba

Laiko juosta ir data

Monitoriaus ryškumas

Stebėkite spalvų balansą

Vaizdo ieškiklio ryškumas

Vaizdo ieškiklio spalvų balansas

Valdymo skydelio ryškumas

Apriboti monitoriaus režimo pasirinkimą

Informacijos rodymas

AF tikslinimo parinktys

Ne procesoriaus objektyvo duomenys

Išsaugoti židinio padėtį

Išvalykite vaizdo jutiklį

„Image Dust Off“ nuotrauka

Pikselių atvaizdavimas

Vaizdas kaip

Informacija apie autorių teises

Pyptelėjimo parinktys

Palieskite valdiklius

HDMI

Vietos duomenys

Belaidžio nuotolinio (WR) parinktys

Priskirti nuotolinio (WR) Fn mygtuką

Lėktuvo rėžimas

Prisijunkite prie išmaniojo įrenginio

Prijunkite prie kompiuterio

Belaidis siųstuvas (WT-7)

Atitikties ženklinimas

Informacija apie baterijas

USB maitinimas

Energijos taupymas (fotografavimo režimas)

Tuščio lizdo atleidimo užraktas

Išsaugoti / įkelti meniu nustatymus

Atstatykite visus nustatymus

Programinės aparatinės įrangos versija

RETOUCH MENU

NEF (RAW) apdorojimas

Apkarpyti

Keisti dydį

D ‑ apšvietimas

Raudonų akių korekcija

Ištiesinti

Iškraipymų kontrolė

Perspektyva kontrolė

Vienspalvis

Vaizdo perdanga

„Trim“ filmas

MANO MENIU

Pridėti elementus

Pašalinti elementus

Reitingo elementai

Pasirinkite skirtuką