• Prieš įdėdami ar išimdami bateriją, išjunkite fotoaparatą.

  • Naudodami akumuliatorių, kad oranžinis akumuliatoriaus skląstis būtų prispaustas vienoje pusėje, stumkite akumuliatorių į akumuliatoriaus kamerą, kol skląstis ją užfiksuos.

Išimkite akumuliatorių

Norėdami išimti bateriją, išjunkite fotoaparatą ir atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį. Paspauskite akumuliatoriaus fiksatorių rodyklės rodoma kryptimi, kad atleistumėte akumuliatorių, tada rankomis išimkite akumuliatorių.

Baterijos lygis

  • Baterijos lygis rodomas fotografavimo ekrane ir valdymo skydelyje, kai kamera įjungta.

    Monitorius

    Vaizdo ieškiklis

    Kontrolės skydelis

  • Akumuliatoriaus lygio ekranas keičiasi mažėjant akumuliatoriaus įkrovos lygiui nuo L iki K , J , I ir H Kai baterijos lygis nukrenta iki H , sustabdykite fotografavimą ir įkraukite akumuliatorių arba paruoškite atsarginę bateriją.

  • Jei pranešimas [ Užraktas išjungtas. Įkraukite akumuliatorių. ] rodomas, įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.