Šis meniu naudojamas norint greitai pasiekti dažnai naudojamus nustatymus. Norėdami peržiūrėti meniu, paspauskite i mygtuką.

  • Pažymėkite elementus naudodami valdiklį ir paspauskite J kad peržiūrėtumėte parinktis. Pažymėkite norimą parinktį ir paspauskite J kad pasirinktumėte ir grįžtumėte į i meniu.

  • Norėdami atšaukti ir grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite i mygtuką.

Komandos rinkimai
  • Kai kuriais atvejais šiuo metu i meniu paryškinto elemento nustatymą galima pasirinkti sukant pagrindinį komandų ratuką. Pasirinkto nustatymo parinktis, jei tokių yra, galima pasirinkti sukant antrinių komandų ratuką.

  • Kai kuriuos elementus galima reguliuoti sukant bet kurį ratuką.

  • Paspauskite J kad išsaugotumėte pakeitimus. Pakeitimus taip pat galite išsaugoti iki pusės nuspaudę užrakto atleidimo mygtuką arba pažymėdami kitą elementą.