Galite išspręsti visas su fotoaparatu susijusias problemas atlikdami toliau nurodytus veiksmus. Patikrinkite šį sąrašą prieš konsultuodamiesi su pardavėju ar „Nikon“ įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

1 ŽINGSNIS

Patikrinkite įprastų problemų sąrašą.
Dažniausios problemos ir jų sprendimo būdai išvardyti šiuose skyriuose:

2 ŽINGSNIS

Išjunkite fotoaparatą ir išimkite akumuliatorių, tada palaukite apie minutę, vėl įdėkite akumuliatorių ir įjunkite fotoaparatą.

Po fotografavimo kamera gali toliau rašyti duomenis į atminties kortelę. Palaukite bent minutę prieš išimdami bateriją.

3 ŽINGSNIS

Ieškokite „Nikon“ svetainėse.

4 ŽINGSNIS

Kreipkitės į įgaliotąjį „Nikon“ techninės priežiūros atstovą.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas
  • Atsižvelgiant į dabartinius nustatymus, kai kurie meniu punktai ir kitos funkcijos gali būti nepasiekiami. Norėdami pasiekti meniu elementus, kurie yra pilkos spalvos, arba funkcijas, kurių kitaip negalima pasiekti, pabandykite atkurti numatytuosius nustatymus naudodamiesi sąrankos meniu elementu [Reset all settings].

  • Tačiau atkreipkite dėmesį, kad belaidžio tinklo profiliai, informacija apie autorių teises ir kiti vartotojo sukurti įrašai taip pat bus nustatyti iš naujo. Nustačius iš naujo, nustatymų atkurti negalima.