Pasirinktos nuotraukos gali būti įvertintos arba pažymėtos kaip galimos vėliau ištrinti. Įvertinimus taip pat galima peržiūrėti NX Studio. Apsaugotos nuotraukos negali būti vertinamos.

  1. Norėdami pradėti atkūrimą, K
  2. Pasirinkite norimą paveikslėlį ir paspauskite i mygtuką.

    Bus rodomas atkūrimo i

  3. Pažymėkite [ Įvertinimas ] ir paspauskite J
  4. Pasirinkite įvertinimą.
    • Pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte įvertinimą nuo nulio iki penkių žvaigždžių, arba pasirinkite d norite pažymėti paveikslėlį kaip kandidatą vėliau ištrinti.

    • Paspauskite J kad pasirinktumėte paryškintą parinktį.