Fotografuokite naudodami vieną ar kelis nuotolinius blykstės įrenginius naudodami belaidį blykstės valdymą (Advanced Wireless Lighting arba AWL). Norėdami sužinoti, kaip naudoti blykstės įrenginį, pritvirtintą prie fotoaparato priedų bato, žr. „Fotografavimas fotoaparate“ ( fotografavimas fotoaparate ).

Šiame skyriuje operacijos, susijusios su priedu, prijungtu prie fotoaparato, žymimos C , operacijos, susijusios su nuotoliniais blykstės įrenginiais, - f . Norėdami gauti daugiau informacijos apie nuotolinių blykstės įrenginių naudojimą ( f ), žiūrėkite blykstės komplekte pateiktą vadovą.

Nuotolinių blykstės įrenginių naudojimas

Nuotolinius blykstės įrenginius galima valdyti:

  • radijo signalai * ( radijas AWL ),

  • optiniai signalai iš blykstės bloko, pritvirtinto prie fotoaparato priedų bato („ Optical AWL“ )

  • radijo signalai, su papildomu apšvietimu, kurį užtikrina batuose sumontuotas blykstės įrenginys * ( pridėjus batų pritvirtintą blykstės įrenginį), arba

  • kombinuoti radijo ir optiniai signalai * ( optinis / radijo AWL ).

  • Radijo blykstės valdymas galimas tik tada, kai prie fotoaparato prijungtas WR-R10.