Sistemul creativ de iluminare avansat Nikon (CLS) oferă o comunicare îmbunătăţită între aparatul foto şi unităţile bliţ compatibile pentru fotografierea îmbunătăţită cu bliţ.

Unităţi bliţ compatibile CLS

Unități bliț compatibile CLS
(PDF; 49,4 KB)

Dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800: Când este montat pe un aparat foto compatibil CLS, dispozitivul SU-800 poate fi folosit ca dispozitiv de comandă pentru unităţile bliţ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 sau SB-R200 în până la trei grupuri. Unitatea SU-800 în sine nu este echipată cu un bliţ.

Selectarea modului bliţ pentru unităţile bliţ opţionale

Modul bliţ pentru unităţile bliţ opţionale poate fi selectat la fel ca şi modul bliţ pentru bliţul încorporat, și anume ţinând apăsat butonul M (Y) şi rotind selectorul principal de comandă.

Iluminare pentru modelare

Unităţile bliţ compatibile CLS emit un bliţ de modelare când apăsați comanda căreia i-a fost atribuită opțiunea Bliţ de modelare folosind setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat). Această funcţie poate fi folosită cu iluminarea avansată fără fir pentru a previzualiza efectul de iluminare total obţinut cu mai multe unităţi bliţ.

Alte unităţi bliţ

Alte unități bliț
(PDF; 43,7 KB)

Utilizarea blocării FV cu unităţile bliţ opţionale

Blocarea FV este disponibilă numai cu unităţile bliţ opţionale (0 Unităţi bliţ compatibile CLS) în modurile control bliț i-TTL și (dacă sunt acceptate) pre-bliţ de control qA și pre-bliţ de control A (pentru informații suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu unitatea bliţ). Reţineţi că atunci când se folosește iluminarea avansată fără fir pentru a controla unitățile bliț cu control la distanță, va trebui să setaţi modul control bliţ pentru bliţul principal sau cel puţin un grup controlat la distanţă la TTL, qA sau A.

Măsurare

Zonele de măsurare pentru blocare FV atunci când se folosesc unităţi bliț opţionale sunt următoarele:

Unitate bliţ Mod bliţ Zonă măsurată
Unitate bliţ independentă i-TTL Cerc de 4 mm în centrul cadrului
qA Zona măsurată de exponometrul bliţului
Utilizat cu alte unităţi bliţ (iluminare avansată fără fir) i-TTL Întregul cadru
qA Zona măsurată de exponometrul bliţului
A

Note privind unităţile bliţ opţionale

Consultaţi manualul unităţii bliţ pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea bliţ acceptă CLS, consultaţi secţiunea privind aparatele foto digitale SLR compatibile CLS. D7500 nu este inclus în categoria „SLR digital” în manualele SB-80DX, SB-28DX și SB-50DX.

Dacă este ataşată o unitate bliţ opţională în alte moduri de fotografiere decât j, % şi u, bliţul se va declanşa la fiecare fotografie, chiar şi în modurile în care bliţul încorporat nu poate fi utilizat.

Controlul blițului i-TTL poate fi folosit la sensibilități ISO cuprinse între 100 și 12800. La valori de peste 12800, este posibil ca rezultatele dorite să nu se poată obține la anumite distanţe sau setări ale diafragmei. Dacă indicatorul bliţ pregătit (M) clipeşte timp de aproximativ trei secunde după realizarea unei fotografii în modul i-TTL sau non-TTL automat, bliţul s-a declanşat la putere maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă (numai unităţi bliţ compatibile CLS; pentru informaţii privind expunerea şi indicatorii de încărcare a bliţului de pe alte unităţi, consultaţi manualul furnizat împreună cu bliţul).

În modurile control bliț i-TTL și diafragmă automată (qA), compensarea blițului selectată cu unitatea bliț opțională sau cu opțiunea Control bliţ din meniul fotografiere se adaugă la compensarea blițului selectată cu butonul M (Y) și cu selectorul de comandă.

Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru fotografierea cu bliţ extern, este posibil să nu se obţină expunerea corectă în modul i-TTL. Vă recomandăm să selectaţi controlul bliţului de umplere i-TTL standard. Faceți o fotografie de test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.

În modul i-TTL, folosiți panoul bliţ sau adaptorul pentru dispozitivul de difuzie furnizat împreună cu unitatea bliţ. Nu utilizaţi alte panouri, precum cele de difuzie, deoarece ar putea genera expuneri incorecte.

SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 și SB-400 oferă reducerea ochilor roşii, în timp ce SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 și SU-800 oferă iluminare pentru asistenţă AF cu următoarele limitări:

 • SB-5000: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când se utilizează obiective AF de 24–135 mm cu punctele de focalizare prezentate.

  Distanţă focală 24–30 mm
  31-48 mm
  49-135 mm
 • SB-910 și SB-900: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când se utilizează obiective AF de 17–135 mm cu punctele de focalizare prezentate.

 • SB-800, SB-600 și SU-800: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când se utilizează obiective AF de 24-105 mm cu punctele de focalizare prezentate.

  Distanţă focală 24-31 mm
  32-105 mm
 • SB-700: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când se utilizează obiective AF de 24–135 mm cu punctele de focalizare prezentate.

În funcţie de obiectivul folosit şi de scena înregistrată, este posibil ca indicatorul imagine focalizată (I) să fie afişat când subiectul nu este focalizat sau este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza şi declanşarea obturatorului va fi dezactivată.

În modul P, diafragma maximă (numărul f/ minim) este limitată în funcţie de sensibilitatea ISO, aşa cum se arată mai jos:

Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 4,8 5,6 6,7 8 9,5 11 13

Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus, valoarea maximă pentru diafragmă va corespunde diafragmei maxime a obiectivului.

Este posibil să apară zgomot sub formă de linii în fotografiile realizate cu bliț cu un grip de mare performanță SD-9 sau SD-8A ataşat direct la aparatul foto. Reduceţi sensibilitatea ISO sau măriţi distanţa dintre aparatul foto şi grip.

Adaptorul terminal de sincronizare AS-15

Când adaptorul terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat) este montat pe cupla pentru accesorii a aparatului foto, accesoriile bliţului pot fi conectate printr-un terminal de sincronizare.

Utilizaţi numai accesorii pentru bliţ marca Nikon

Utilizaţi numai unități bliț Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile de peste 250 V aplicate cuplei pentru accesorii nu numai că pot împiedica funcţionarea normală, însă pot deteriora şi circuitul de sincronizare al aparatului foto sau al bliţului. Înainte de a utiliza o unitate bliţ Nikon care nu a fost menționată în această secţiune, contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon pentru mai multe informaţii.