Kaamera korpus

1

Tarvikupesa (valikulise välklambi jaoks)

2

Release režiimi ketas ( Release pealüliti )

3

Vabastusrežiimi ketta lukustuse vabastamine ( vabastusrežiimi valimine )

4

Režiimiketta lukustuse vabastamine ( Režiimiketta kasutamine )

5

Kaamera rihma aas (rihma kinnitamine )

6

Režiimi ketas ( režiimiketas )

7

Filmi salvestamise nupp ( Filmide salvestamine ( b režiim) )

8

S ( Q ) nupp ( S ( Q ) nupp

9

Alamkäsuvalik

10

Toitelüliti ( toitelüliti )

11

Päästikunupp ( Pildistamine ( b režiim) )

12

E nupp ( E nupp )

13

E (fokaaltasandi märk)

14

Peamine käsunupp

15

Juhtpaneel ( Juhtpaneel , Juhtpaneel )

1

Iseavaja lamp

2

Stereo mikrofon ( Filmide salvestamine ( b režiim) )

3

c ( Y ) nupp ( N ( Y ) nupp

4

BKT nupp ( BKT nupp )

5

Audiopistiku kate

6

Lisatarviku klemmi pistiku kate

7

USB- ja HDMI-pistikute kate

8

Objektiivi vabastusnupp ( Objektiivide eemaldamine )

9

AF-režiimi nupp ( AF-režiimi nupp )

10

Fookusrežiimi valija ( teravustamisrežiimi valija )

11

Objektiivi kinnitusmärk ( Objektiivi kinnitamine )

12

Peegel ( puhastamine )

13

Arvesti ühendushoob

14

Toitepistiku kate ( Toitepistiku ja vahelduvvooluadapteri ühendamine )

15

Väliste mikrofonide pistik ( muud ühilduvad tarvikud )

16

Kõrvaklappide pistik

17

Tarvikute terminal ( muud ühilduvad tarvikud )

18

USB-pistik

19

HDMI pistik

1

CPU kontaktid

2

Objektiivi kinnitus ( Objektiivi kinnitamine )

3

Statiivi pesa

4

AF sidestus

5

Fn nupp ( nupp Fn )

6

Akukambri kate

7

Akukambri kaane riiv

8

Mälukaardi pesa kate ( Mälukaartide sisestamine )

9

Pv nupp ( Pv nupp )

10

Korpuse kate ( Objektiivi kinnitamine )

1

Pildiotsija okulaar ( Dioptri reguleerimise juhtseade )

2

Kummist silmaklapp

3

Dioptri reguleerimise juhtseade ( Dioptri reguleerimise juhtseade )

4

Otsevaate valija ( Fotode kadreerimine monitoril (Otsevaade) , Filmide salvestamine ( b režiim) )

5

nuppu ( fotode kadreerimiseks Monitor (Live View) , Filmide salvestamine ( b režiim) )

6

AF-ON nupp ( AF-ON nupp )

7

Nuppu ( nupp A )

8

Mitmikvalija ( menüüde kasutamine )

9

J nupp ( menüüde kasutamine )

10

Fookuse valiku lukk

11

Kõlar

12

Mälukaardi juurdepääsu lamp ( Mälukaartide sisestamine , Pildistamine ( b režiim) )

13

i nupp ( i nupp ( i menüü) )

14

kallutatav monitor ( monitor , Puutetundlikud juhtnupud )

15

R nupp ( R nupp )

16

W ( Y ) nupp ( W ( Y ) nupp

17

X ( T ) nupp ( X ( T ) nupp

18

Q / g ( U ) nupp ( Q / g ( U ) nupp

19

G nupp ( nupp G )

20

Laadimise lamp ( Vahelduvvooluadapterite laadimine )

21

K nupp ( taasesitus )

22

O ( Q ) nupp ( Soovimatute piltide kustutamine )

Ühenduse kaaned

Kui pistikuid ei kasutata, sulgege kindlasti kaaned. Võõrkehad pistikutes võivad põhjustada talitlushäireid.

Kõneleja

Kõlari lähedus võib rikkuda magnetribakaartidele või muudele sellistele magnetsalvestusseadmetele salvestatud andmeid. Hoidke magnetsalvestusseadmed kõlarist eemal.

Monitor

Monitori nurka saab reguleerida nagu näidatud.

Seerianumber

Toote seerianumber asub monitori taga.

Monitori kallutamine
 • Pöörake monitori hingede piires õrnalt. Ärge kasutage jõudu; selle ettevaatusabinõu eiramine võib kaamerat või monitori kahjustada.

 • Ärge puudutage monitori tagaküljel olevat ala. Olge eriti ettevaatlik, et te ei puudutaks näidatud ala. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada toote talitlushäireid.

 • Ärge laske vedelikul monitori sisepinnaga kokku puutuda. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada toote talitlushäireid.

 • Soovitame hoida monitori hoiuasendis, kui te seda fotode kadreerimiseks ei kasuta.

 • Ärge tõstke ega kandke kaamerat monitorist hoides. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kaamerat kahjustada.

 • Kui kaamera on paigaldatud statiivile, tuleb jälgida, et monitor ei puutuks statiiviga kokku.

Toitelüliti

Kaamera sisselülitamiseks pöörake toitelüliti asendisse "ON", nagu näidatud. Lüliti tagasipööramine asendisse “OFF” lülitab kaamera välja.

LCD valgusti

Toitelüliti pööramine asendisse D aktiveerib juhtpaneeli taustvalgustuse (LCD-valgusti). Taustvalgus jääb põlema mõneks sekundiks pärast toitelüliti vabastamist. Taustvalgustus kustub, kui lüliti D keeratakse või katik vabastatakse.

Juhtpaneel

Vaikesätete korral kuvatakse juhtpaneelil järgmised indikaatorid. Kuvatavate indikaatorite täieliku loendi leiate jaotisest "Kaamera kuvad" ( Kaamera kuvad ) jaotises "Tehnilised märkused".

1

Säriaeg

2

Ava

3

Mälukaardi ikoon (pesa 1; mälukaardi indikaatorid ja järelejäänud särituste arv )

4

Mälukaardi ikoon (pesa 2; mälukaardi indikaatorid ja järelejäänud särituste arv )

5

"k" (ilmub, kui mälu jääb üle 1000 särituse jaoks; mälukaardi indikaatorid ja järelejäänud särituste arv )

6

Järelejäänud särituste arv ( mälukaardi indikaatorid ja järelejäänud särituste arv , Mälukaardi maht )

7

ISO tundlikkus ( S ( Q ) nupp

8

ISO tundlikkuse indikaator ( S ( Q ) nupp

Automaatne ISO tundlikkuse indikaator ( Automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise lubamine )

9

Aku indikaator ( Battery Level )

10

Mõõtmine ( W ( Y ) nupp

Kaamera väljalülitatud ekraan

Kui kaamera lülitatakse välja ja aku on sisestatud, kuvatakse juhtpaneelil mälukaardi ikoon ja järelejäänud särituste arv. Harvadel juhtudel ei pruugi mõned mälukaardid kuvada mälukaardi ikooni ja allesjäänud särituste arvu, kui kaamera on välja lülitatud, isegi kui aku on sisestatud. See teave kuvatakse kaamera sisselülitamisel.

Pildiotsija

Järgmised indikaatorid ilmuvad pildinäidikusse vaikeseadetes. Kuvatavate indikaatorite täieliku loendi leiate jaotisest "Kaamera kuvad" ( Kaamera kuvad ) jaotises "Tehnilised märkused".

1

AF ala sulud ( Pildistamine ( b režiim)

2

Mõõtmine ( W ( Y ) nupp

3

Säriaeg

4

Ava

5

ISO tundlikkuse indikaator ( S ( Q ) nupp

6

ISO tundlikkus ( S ( Q ) nupp

7

Järelejäänud särituste arv ( mälukaardi indikaatorid ja järelejäänud särituste arv , Mälukaardi maht )

8

Automaatne ISO tundlikkuse indikaator ( Automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise lubamine )

9

"k" (ilmub, kui mälu jääb üle 1000 särituse jaoks; mälukaardi indikaatorid ja järelejäänud särituste arv )

Pildiotsija

Kui aku saab tühjaks või akut pole sisestatud, muutub pildiotsija ekraan tuhmiks. Kui laetud aku sisestatakse, naaseb ekraan normaalseks.

Äärmuslikud temperatuurid

Juhtpaneeli ja pildinäidiku ekraanide heledus varieerub sõltuvalt temperatuurist ning madala temperatuuri korral võivad reaktsiooniajad väheneda; näidikud naasevad toatemperatuuril normaalseks.

Katke pildiotsija
 • Kui pildistate ilma, et teie silm pildiotsija külge jääks, kinnitage kaasas olev okulaari kate, et vältida valguse sattumist pildiotsija kaudu fotodele või särituse segamist.

 • Eemaldage kummist okulaarikork ( q ) ja sisestage kaasas olev okulaari kate, nagu näidatud ( w ). Kummist okulaarikorki eemaldades hoidke kaamerast kindlalt kinni.

Dioptri reguleerimise juhtseade

Hoidke silm pildiotsija poole, pöörake dioptrinuppu, kuni pildiotsijas kuvatakse teravalt.

Pildiotsija pole fookuses

Pildiotsija fookuses

Otsevaate kuvad (fotod/filmid)

Vajutage a , et kuvada vaade läbi objektiivi monitoril. Pildistamiseks pöörake otsevaate valija asendisse C või videote salvestamiseks 1

Otsevaatega fotograafia

Vaikeseadetes kuvatakse monitoril järgmised indikaatorid. Kuvatavate indikaatorite täieliku loendi leiate jaotisest "Kaamera kuvad" jaotises "Tehnilised märkused" ( Kaamera kuvad ).

1

Pildistamisrežiim ( režiimiketas )

2

AF-ala sulgud ( Fotode kadreerimine monitoril (otsevaade) )

3

Automaatse teravustamise režiim ( AF-režiimi nupp )

4

AF-ala režiim ( AF-ala režiimi valimine )

5

Aktiivne D-valgustus

6

Seadke pildikontroll

7

Valge tasakaal ( Q / g ( U ) nupp

8

Pildi ala

9

Pildi suurus ( Pildi suuruse valimine )

10

Pildikvaliteet ( Pildikvaliteedi reguleerimine )

11

i ikoon ( i nupp ( i menüü) )

12

Objekti jälgimise AF

13

"k" (ilmub, kui mälu jääb üle 1000 särituse jaoks; mälukaardi indikaatorid ja järelejäänud särituste arv )

14

Järelejäänud särituste arv ( mälukaardi indikaatorid ja järelejäänud särituste arv , Mälukaardi maht )

15

ISO tundlikkus ( S ( Q ) nupp

16

ISO tundlikkuse indikaator ( S ( Q ) nupp

Automaatne ISO tundlikkuse indikaator ( Automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise lubamine )

17

Ava

18

Säriaeg

19

Mõõtmine ( W ( Y ) nupp

20

Aku indikaator ( Battery Level )

21

Puudutusega pildistamine ( Puutetundlikud juhtnupud , fotode menüü i )

Filmid

1

Salvestusnäidik ( Filmide salvestamine ( b režiim) )

Näidik "Filmi pole".

2

Aega jäänud ( Filmide salvestamine ( b režiim) )

3

Kaadri suurus ja kiirus/pildikvaliteet

4

Vabastusrežiim (foto; vabastusrežiimi valimine )

5

Objekti jälgimise AF

6

Heli tase ( Filmide salvestamine ( b režiim) )

7

Mikrofoni tundlikkus

8

Sagedusreaktsioon

9

AF-ala sulgud ( Filmide salvestamine ( b režiim) )

Puudutage juhtnuppe

Teravustamine ja katiku vabastamine

 • Valitud punkti teravustamiseks puudutage otsevaate ajal monitori (puudutage AF).

 • Pildistamise ajal vabastatakse katik, kui tõstate sõrme ekraanilt (puutepäästik).

 • Puuteteravustamise seadeid saab reguleerida, puudutades ikooni W

Seadete reguleerimine

 • Puudutage ekraanil esiletõstetud sätteid.

 • Seejärel saate valida soovitud valiku, puudutades ikoone või liugureid.

 • Valitud suvandi valimiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks puudutage Z või vajutage J

Taasesitus

 • Teiste piltide vaatamiseks täiskaadrilise taasesituse ajal nipsake vasakule või paremale.

 • Täiskaadrilises taasesituses kuvatakse ekraani alaosa puudutamisel kaadri edasiliikumise riba. Libistage sõrm vasakule või paremale üle riba, et kiiresti teistele piltidele kerida.

 • Täiskaadrilises taasesituses kuvatava pildi sisse suumimiseks kasutage venitusliigutust või puudutage ekraani kaks kiiret puudutust. Pärast sissesuumimist saate suumimissuhet reguleerida, kasutades sissesuumimiseks venitusliigutusi ja väljasuumimiseks kokkusurumisliigutusi.

 • Kasutage suumimise ajal pildi muude osade vaatamiseks liugžeste.

 • Ekraani kaks kiiret puudutust suumimise ajal tühistab suumi.

 • Pisipildivaate väljasuumimiseks kasutage täiskaadrilises taasesituses pigistusliigutust. Kasutage kokkusurumist ja venitamist, et valida kuvatavate piltide arv 4, 9 ja 72 kaadrist.

 • 72 kaadri kuvamisel pigistusliigutuse kasutamine valib kalendri taasesituse. Kasutage 72-kaadrilisele kuvale naasmiseks venitusliigutust.

Filmide vaatamine

 • Filmid on tähistatud ikooniga 1 taasesituse alustamiseks puudutage ekraanil olevat juhendit.

 • Peatamiseks puudutage ekraani. Jätkamiseks puudutage uuesti.

 • Täiskaadrilisest taasesitusest väljumiseks puudutage Z

i menüü

 • Kui puudutate otsevaate ajal ikooni i i menüü ( i nupp ( i menüü) ).

 • Puudutage valikute vaatamiseks üksusi.

Teksti sisestamine

 • Kui kuvatakse klaviatuur, saate teksti sisestada klahve puudutades.

  1

  Teksti kuvamisala

  2

  Klaviatuuri ala

  3

  Klaviatuuri valik

 • Kursori paigutamiseks puudutage e või f või puudutage otse tekstikuva alal.

 • Suur- ja väiketähtede ning sümboliklaviatuuride vahel liikumiseks puudutage klaviatuuri valikunuppu.

Menüüdes navigeerimine

 • Pärast G vajutamist saate kerimiseks libistada üles või alla.

 • Menüü valimiseks puudutage menüüikooni.

 • Puudutage valikute kuvamiseks menüüüksusi. Seejärel saate valida soovitud valiku, puudutades ikoone või liugureid.

 • Väljumiseks seadeid muutmata puudutage Z .

Puuteekraan
 • Puuteekraan reageerib staatilisele elektrile. See ei pruugi reageerida, kui seda puudutatakse küünte või kinnaste kätega.

 • Ärge puudutage ekraani teravate esemetega.

 • Ärge kasutage liigset jõudu.

 • Ekraan ei pruugi reageerida, kui see on kaetud kolmanda osapoole kaitsekiledega.

 • Ekraan ei pruugi reageerida, kui seda puudutatakse korraga mitmes kohas.

Puutetundlike juhtelementide lubamine või keelamine

Puutetundlikke juhtnuppe saab lubada või keelata, kasutades seadistusmenüü üksust [ Puutejuhtelemendid ].