Välgu kompensatsiooni kasutatakse välgu võimsuse tahtlikuks muutmiseks, et muuta näiteks objekti heledust tausta suhtes. Välgu võimsust saab suurendada, et muuta põhiobjekti heledamaks, vähendada pimestamise vältimiseks või muul viisil soovitud tulemuse saavutamiseks peenhäälestada.

Välgu kompensatsiooni reguleerimine

Hoidke all nuppu N ( Y ) ja pöörake alamkäsuvaliku skaalat. Valitud suvand kuvatakse monitoril, juhtpaneelil ja pildiotsijas.

  • Välgu võimsust saab seada väärtusele –3 kuni +1 EV.

  • Vaikeseadete korral muudetakse välgu võimsust 1/3 EV sammuga. Sammu suurust saab valida kohandatud sätte b1 [ EV step forexploration cntrl ] abil.

  • Üldiselt valige positiivsed väärtused eredama valgustuse jaoks, negatiivsed väärtused tagamaks, et objekt pole liiga eredalt valgustatud.

  • Normaalse välgu võimsuse saab taastada, kui määrate välgu kompensatsiooniks ±0,0. Välgu kompensatsiooni ei lähtestata, kui kaamera on välja lülitatud.