Mõnede levinud probleemide lahendused on loetletud allpool.

  • Rakenduse SnapBridge tõrkeotsingu teabe leiate rakenduse veebiabist, mida saab vaadata aadressil:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Teavet WT-7 juhtmevaba saatja kohta leiate WT-7 juhendist.

  • Lisateavet Wireless Transmitter Utility või Camera Control Pro 2 kohta leiate kõnealuse rakenduse veebispikrist.

Probleem

Lahendus

Kaamera kuvab TCP/IP veateate.

Kontrollige hostarvuti või traadita ruuteri sätteid ja kohandage kaamera sätteid ( Võrguseaded ).

Kaamera kuvab veateate "Mälukaart puudub".

Veenduge, et mälukaart on õigesti sisestatud ( Mälukaartide sisestamine ).

Üleslaadimine katkeb ja seda ei saa jätkata.

Üleslaadimine jätkub, kui kaamera välja ja seejärel uuesti sisse lülitatakse ( Piltide üleslaadimine ).

Ühendus on ebausaldusväärne.

Kui [ Kanal ] jaoks on valitud [ Automaatne ], valige [ Käsitsi] ja valige kanal käsitsi ( Wi-Fi ühenduse sätted ).

Kui kaamera on infrastruktuurirežiimis arvutiga ühendatud, kontrollige, et ruuter oleks seatud kanalile vahemikus 1 kuni 8 ( Võrguseaded ).

[ Ühenda nutiseadmega ] ja [ Ühenda arvutiga ] on hallid ja neid ei saa valida.

Need valikud pole saadaval, kui WT-7 on ühendatud. Lülitage WT-7 välja ( Juhtmeta saatja (WT-7) ).