Seda funktsiooni kasutatakse välgu võimsuse lukustamiseks CLS-ühilduvate välklampide jaoks, võimaldades fotosid ümber komponeerida ilma välgu taset muutmata ja tagada, et välgu võimsus on objektile sobiv isegi siis, kui objekt ei ole kaadri keskel. Välgu võimsust reguleeritakse automaatselt vastavalt ISO-tundlikkuse ja ava muutustele. FV-lukk pole b ja EFCT- režiimides saadaval.

FV-luku kasutamiseks:

 1. Määrake [ FV lock ] kaamera juhtelemendile.

  Määrake [ FV lukk ] juhtelemendile, kasutades kohandatud sätet f3 [ Kohandatud juhtelemendid ].

 2. Kinnitage CLS-iga ühilduv välklamp.

  Paigaldage CLS-iga ühilduv välklamp kaamera tarvikupesale.

 3. Seadke välklamp sobivasse režiimi.

  Lülitage välklamp sisse ja valige [ Välgu juhtimine ] > [ Välgu juhtimisrežiim ] (SB-5000, SB-500, SB-400 või SB-300) jaoks [ TTL ] või [ Auto external flash ] või määrake välgu juhtimine. režiimiks TTL, monitori eelvälk q A või monitori eelvälk A (muud välklambid; üksikasju vaadake välklambiga kaasasolevast dokumentatsioonist).

 4. Keskendu.

  Asetage objekt kaadri keskele ja vajutage teravustamiseks päästik poolenisti alla.

 5. Lukusta välgu tase.

  Kui olete veendunud, et pildiotsijasse ilmub välgu valmisoleku indikaator ( c ), vajutage sammus 1 valitud nuppu. Välguseade kiirgab monitori eelvälgu, et määrata sobiv välgu tase. Välgu väljund lukustatakse sellel tasemel ja pildiotsijasse ilmub r

 6. Komponeerige foto uuesti.
 7. Tehke foto.

  Vajutage pildistamiseks katiku vabastusnupp lõpuni alla. Soovi korral saab teha lisapilte ilma FV lukku vabastamata.

 8. Vabastage FV lukk.

  FV-luku vabastamiseks vajutage 1. toimingus valitud nuppu. Veenduge, et pildiotsijas ei kuvata enam FV luku ikooni ( r