Täiskaadri-, suumi- ja pisipiltide taasesituses saab Q / g ( U ) nuppu kasutada fotode kaitsmiseks juhusliku kustutamise eest. Kaitstud faile ei saa kustutada, kasutades nuppu O ( Q ) või taasesitusmenüüs [ Kustuta ]. Pange tähele, et kaitstud pildid kustutatakse mälukaardi vormindamisel ( Vormindage mälukaart ).

Foto kaitsmiseks tehke järgmist.

  1. Valige pilt.

    Kuvage pilt täiskaadrilise taasesituse või taasesituse suumiga või tõstke see pisipiltide loendis esile.

  2. Vajutage nuppu Q / g ( U ).

    Foto on tähistatud ikooniga P Fotolt kaitse eemaldamiseks, et seda saaks kustutada, kuvage foto või tõstke see pisipiltide loendis esile ja seejärel vajutage nuppu Q / g ( U ).

Kaitse eemaldamine kõigilt piltidelt

Kaitse eemaldamiseks kõikidelt piltidelt kaustas või kaustas, mis on praegu taasesitusmenüüs [ Playback folder ] jaoks valitud, vajutage taasesituse ajal nuppe Q / g ( U ) ja O ( Q ) umbes kaks sekundit.