Kaamerat saab kasutada ühe või mitme kaugvälklambiga (Advanced Wireless Lighting ehk AWL). Lisateavet kaamera tarvikupesale paigaldatud välklambi kasutamise kohta leiate jaotisest „Kaamera sees olev välklambiga pildistamine” ( On-Camera Flash Photography ).

Kogu selles peatükis on kaameraga ühendatud tarvikuga seotud toimingud tähistatud tähega C , kaugvälklambiga seotud toimingud aga tähega f . Lisateavet f leiate välklambiga kaasasolevast kasutusjuhendist.

Kaugvälklampide kasutamine

Kaugvälklampe saab juhtida optiliste signaalide kaudu, mis tulevad kaamera tarvikupesale paigaldatud välklambist ( optiline AWL ) või kaameraga ühendatud WR-R10 (saadaval eraldi) raadiosignaalide kaudu ( raadio AWL ). Neid välklambi juhtimise vorme saab kombineerida järgmiselt: