Sageli kasutatavatele sätetele kiireks juurdepääsuks vajutage i või puudutage i menüü kuvamiseks i

  • Tõstke üksused mitmikvalijaga esile ja vajutage valikute vaatamiseks J Tõstke esile soovitud valik ja vajutage J et valida ja i menüüsse naasta.

  • Tühistamiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks vajutage nuppu i

  • Pildiotsijaga pildistamise, otsevaate ja video salvestamise ajal kuvatakse erinevad menüüd.

Halliks värvitud üksused

Mõned üksused ja menüüvalikud ei pruugi olenevalt režiimist ja kaamera olekust saadaval olla. Mittesaadaolevad üksused kuvatakse hallina ja neid ei saa valida.

Käsuklahvid
  • i menüüs hetkel esiletõstetud üksuse sätte valimiseks. Valitud sätte valikuid, kui neid on, saab valida alamkäsuvaliku nuppu pöörates.

  • Mõnda üksust saab reguleerida, keerates kumbagi ketast.

  • Muudatuste salvestamiseks vajutage J Samuti saate muudatused salvestada, vajutades päästiku pooleldi alla või tõstes esile mõne muu üksuse.

Pildistamine i menüü

Kui vajutate i kuvatakse allpool loetletud üksused. Tõstke mitmikvalijaga esile soovitud üksus ja vajutage valikute vaatamiseks J

Pildiotsijaga pildistamine

Reaalajas pildistamine

1

Seadke pildikontroll

2

Pildikvaliteet

3

Välgurežiim

4

Wi-Fi ühendus

5

Autofookuse režiim

6

Valige pildiala 1

7

Valge tasakaal

8

Pildi suurus

9

Mõõtmine

10

Aktiivne D-Lighting

11

AF-ala režiim

12

Kohandatud juhtnupud 1

13

Negatiivne digiteerija 2

14

Särituse eelvaade 2

  1. Kuvatakse ainult pildiotsijaga pildistamisel.

  2. Kuvatakse ainult reaalaja vaatega pildistamise ajal.

Kohandage i menüüd

i menüüdes kuvatavad üksused. Kasutage kohandatud sätteid f1 [ Customize i menu ] ja f2 [ Customize i menu (Lv) ], et valida vastavalt pildiotsijas ja reaalajas pildistamisel kuvatavad üksused.

Menüü Film i

Kui vajutate i kuvatakse allpool loetletud üksused. Tõstke mitmikvalijaga esile soovitud üksus ja vajutage valikute vaatamiseks J

1

Seadke pildikontroll

2

Kaadri suurus ja kiirus / pildi kvaliteet

3

Tuulemüra vähendamine

4

Wi-Fi ühendus

5

Autofookuse režiim

6

Sihtkoht

7

Valge tasakaal

8

Mikrofoni tundlikkus

9

Mõõtmine

10

Aktiivne D-Lighting

11

AF-ala režiim

12

Elektrooniline VR

Kohandage i menüüd

Kasutage kohandatud sätet g1 [ Customize i menu ], et valida filmi i menüüs kuvatavad üksused.

Menüü Taasesitus i

Kui vajutate taasesituse ajal nuppu i i sageli kasutatavate taasesitusvalikute menüü.

Fotode taasesitus

Filmi taasesitus

Filmi taasesitus peatatud