Sureguliuokite prisijungimo prie kompiuterių nustatymus naudodami fotoaparate integruotą „Wi-Fi“.

Wi-Fi ryšys

Pasirinkite [ Įjungti ], kad prisijungtumėte naudodami nustatymus, šiuo metu pasirinktus [ Tinklo nustatymai ].

Ryšio nustatymai

Pasirinkite [ Sukurti profilį ], kad sukurtumėte naują tinklo profilį ( Prisijungimas prieigos taško režimu , Prisijungimas infrastruktūros režimu ).

 • Jei jau yra daugiau nei vienas profilis, galite paspausti J kad pasirinktumėte profilį iš sąrašo.

 • Norėdami redaguoti esamą profilį, pažymėkite jį ir paspauskite 2 . Bus rodomos šios parinktys:

  Parinktis

  apibūdinimas

  [ Bendra ]

  • [ Profilio pavadinimas ]: pervardykite profilį. Pagal numatytuosius nustatymus profilio pavadinimas yra toks pat kaip tinklo SSID.

  • [ Apsauga slaptažodžiu ]: pasirinkite [ Įjungta ], kad reikalautumėte įvesti slaptažodį prieš keičiant profilį. Norėdami pakeisti slaptažodį, pažymėkite [ On ] ir paspauskite 2 .

  [ Belaidis ]

  Infrastruktūros ryšiai : sureguliuokite nustatymus, kad jie atitiktų tinkle naudojamus nustatymus.

  • [ SSID ]: įveskite tinklo SSID.

  • [ Kanalas ]: kanalas pasirenkamas automatiškai.

  • [ Autentifikavimas / šifravimas ]: pasirinkite iš [ OPEN ] ir [ WPA2-PSK-AES ].

  • [ Slaptažodis ]: įveskite tinklo slaptažodį.

  Ad-hoc jungtys : pasirinkite nustatymus, naudojamus prisijungiant prie fotoaparato.

  • [ SSID ]: įveskite fotoaparato SSID.

  • [ Kanalas ]: pasirinkite [ Auto ], jei norite automatiškai pasirinkti kanalą, arba [ Rankinis ], jei norite pasirinkti kanalą rankiniu būdu.

  • [ Autentifikavimas / šifravimas ]: pasirinkite iš [ OPEN ] ir [ WPA2-PSK-AES ].

  • [ Slaptažodis ]: pasirinkite slaptažodį, naudojamą prisijungiant prie fotoaparato, kai [ WPA2-PSK-AES ] yra pasirinktas [ Authentication/encryption ].

  [ TCP/IP ]

  Įveskite infrastruktūros ryšių TCP/IP informaciją. Būtinas IP adresas.

  • Jei [ Įjungti ] pasirinkta [ Gauti automatiškai ], IP adresas ir potinklio kaukė bus paimti per DHCP serverį arba automatinį IP adresavimą.

  • Rankiniu būdu pasirinkite [ Išjungti ], kad įvestumėte IP adresą ([ Adresas ]) ir antrinio tinklo kaukę ([ Kaukė ]).

Galimybės

Koreguokite įkėlimo nustatymus.

Automatinis siuntimas

Pasirinkite [ Įjungta ], kad įkeltumėte naujas nuotraukas, kai jos daromos.

 • Įkėlimas pradedamas tik tada, kai nuotrauka įrašoma į atminties kortelę; įsitikinkite, kad į fotoaparatą įdėta atminties kortelė.

 • Filmai kartu su visomis filmavimo metu padarytomis nuotraukomis neįkeliami automatiškai, kai įrašymas baigtas, bet turi būti įkeliami iš atkūrimo ekrano ( Nuotraukų pasirinkimas įkelti ).

Ištrinti po siuntimo

Pasirinkite [ Taip ], kad automatiškai ištrintumėte nuotraukas iš fotoaparato atminties kortelės, kai tik įkėlimas bus baigtas.

 • Failai, pažymėti perkeltini prieš pasirenkant [ Taip ], neištrinami.

 • Kai kurių fotoaparato operacijų metu trynimas gali būti sustabdytas.

Siųsti failą kaip

Įkeldami NEF+JPEG vaizdus, pasirinkite, ar įkelti ir NEF (RAW), ir JPEG failus, ar tik JPEG kopiją.

Atzymeti visus pasirinkimus?

Pasirinkite [ Taip ], kad pašalintumėte perkėlimo žymes nuo visų vaizdų. Vaizdų su „siuntimo“ piktograma įkėlimas bus nedelsiant nutrauktas.

MAC adresas

Rodyti MAC adresą.