Sureguliuokite šiuos ISO jautrumo nustatymus, kad galėtumėte naudoti filmavimo metu.

Parinktis

apibūdinimas

[ Didžiausias jautrumas ]

  • Pasirinkite viršutinę automatinio ISO jautrumo valdymo ribą iš reikšmių nuo ISO 200 iki Hi 2.

  • Pasirinkta reikšmė naudojama kaip viršutinė ISO jautrumo riba režimais P , S ir A ir kai [ On ] yra pasirinktas [ Auto ISO control (režimas M) ] režimu M .

[ Automatinis ISO valdymas (režimas M) ]

  • [ On ]: įjunkite automatinį ISO jautrumo valdymą režimu M .

  • [ Išjungta ]: naudokite [ ISO jautrumas (režimas M) ] pasirinktą reikšmę.

  • Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, automatinis ISO jautrumo valdymas naudojamas kitais režimais nei M .

[ ISO jautrumas (režimas M) ]

Pasirinkite M režimo ISO jautrumą iš reikšmių nuo ISO 100 iki Hi 2.

Automatinis ISO jautrumo valdymas
  • Esant dideliam ISO jautrumui, gali padidėti „triukšmas“ (atsitiktinai išdėstyti ryškūs pikseliai, rūkas arba linijos).

  • Esant dideliam ISO jautrumui, fotoaparatui gali būti sunku sufokusuoti.

  • Tai galima išvengti pasirinkus mažesnę reikšmę [ ISO jautrumo nustatymai ] > [ Maksimalus jautrumas ].