Teisingas „raudonų akių efektas“, kurį sukelia blykstės šviesa, atsispindinti nuo portretų objektų tinklainės.

  • Raudonų akių efekto korekcija galima tik darant nuotraukas naudojant blykstę.

  • Raudonų akių efektas, kurio negali aptikti fotoaparatas, nebus ištaisytas.

  • Paspauskite J , kad išsaugotumėte retušuotą kopiją.

Raudonų akių efekto korekcija
  • Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

    • Raudonų akių efekto korekcija ne visada gali duoti laukiamų rezultatų.

    • Labai retais atvejais raudonų akių efekto korekcija gali būti pritaikyta toms vaizdo dalims, kurios nėra paveiktos raudonų akių efekto.

  • Prieš tęsdami atidžiai patikrinkite peržiūrą.