Procesul de conversie a imaginilor NEF (RAW) în alte formate, cum ar fi JPEG, este denumit „prelucrare NEF (RAW)”. Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create pe cameră după cum este descris mai jos.

 1. Selectați [ Procesare NEF (RAW) ] în meniul de retuşare.

  Evidențiați [ Procesare NEF (RAW) ] și apăsați 2 .

 2. Alegeți o destinație.

  • Dacă sunt introduse două carduri de memorie, evidențiați [ Alegeți destinația ] și apăsați 2 .

  • [ Alegeți destinația ] nu este disponibil când este introdus un singur card de memorie. Continuați cu Pasul 3.

  • Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția un slot pentru card și apăsați J .

 3. Alegeți cum sunt selectate imaginile.

  Opțiune

  Descriere

  [ Selectați imaginea(i) ]

  Creați copii JPEG ale imaginilor NEF (RAW) selectate. Pot fi selectate mai multe imagini NEF (RAW).

  [ Selectați data ]

  Creați copii JPEG ale tuturor fotografiilor NEF (RAW) realizate la datele selectate.

  [ Selectați folderul ]

  Creați copii JPEG ale tuturor imaginilor NEF (RAW) dintr-un folder selectat.

  Dacă ați ales [ Selectați imaginea(i) ], treceți la Pasul 5.

 4. Selectați slotul sursă.
  • Evidențiați slotul cu cardul care conține imaginile NEF (RAW) și apăsați 2 .

  • Nu vi se va solicita să selectați slotul dacă este introdus un singur card de memorie.

 5. Selectați fotografii.

  Dacă ați ales [Selectați imaginea(i)] :

  • Evidențiați fotografii folosind selectorul multiplu.

  • Pentru a vizualiza imaginea evidențiată pe tot ecranul, apăsați și mențineți apăsat butonul X

  • Pentru a selecta imaginea evidențiată, apăsați butonul W ( Q ). Imaginile selectate sunt marcate cu o pictogramă $ . Pentru a deselecta imaginea curentă, apăsați din nou butonul W ( Q ); $ nu va mai fi afișat. Toate imaginile vor fi procesate folosind aceleași setări.

  • Apăsați J pentru a continua după ce selecția este finalizată.

  Dacă ați ales [Selectare data] :

  • Evidențiați datele utilizând selectorul multiplu și apăsați 2 pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ).

  • Toate imaginile realizate la datele marcate cu o bifă ( M ) vor fi procesate folosind aceleași setări.

  • Apăsați J pentru a continua după ce selecția este finalizată.

  Dacă ați ales [Selectare folder] :

  Evidențiați un folder și apăsați J pentru a selecta; toate imaginile din folderul selectat vor fi procesate folosind aceleași setări.

 6. Alegeți setările pentru copiile JPEG.

  • Setările în vigoare atunci când fotografia a fost făcută apar sub o previzualizare.

  • Pentru a utiliza setarea în vigoare când a fost făcută fotografia, dacă este cazul, selectați [ Original ].

  1

  Calitatea imaginii ( Calitatea imaginii )

  2

  Dimensiunea imaginii ( Dimensiunea imaginii )

  3

  Balans de alb ( Balance de alb)

  4

  Compensarea expunerii ( Butonul E (Compensarea expunerii) )

  5

  Setați controlul imaginii ( Setați controlul imaginii )

  6

  NR ISO ridicat ( NR ISO ridicat )

  7

  Spațiu de culoare (Spațiu de culoare )

  8

  Control vignetă ( Control vignetă )

  9

  Active D-Lighting ( Activ D-Lighting )

  10

  Compensarea difracției ( Compensarea difracției )

  • Pentru a ieși fără a copia fotografiile, apăsați butonul K

 7. Copiați fotografiile.
  • Evidențiați [ EXE ] și apăsați J pentru a crea copii JPEG ale fotografiilor selectate.

  • Dacă sunt selectate mai multe fotografii, va fi afișat un dialog de confirmare după ce evidențiați [ EXE ] și apăsați J ; evidențiați [ Da ] și apăsați J pentru a crea copii JPEG ale fotografiilor selectate.

  • Pentru a anula operația înainte ca toate copiile să fie create, apăsați butonul G ; când este afișat un dialog de confirmare, evidențiați [ Da ] și apăsați J .

Procesare NEF (RAW).
 • Procesarea NEF (RAW) este disponibilă numai cu imaginile NEF (RAW) create cu această cameră. Imaginile în alte formate și fotografiile NEF (RAW) realizate cu alte camere sau Camera Control Pro 2 nu pot fi selectate.

 • [ Compensarea expunerii ] poate fi setat doar la valori între -2 și +2 EV.