Paina A ( L ) -painiketta lukitaksesi tarkennuksen ja valotuksen.

Automaattisen valotuksen (AE) lukitus

A ( L ) -painikkeen painaminen lukitsee valotuksen nykyiseen asetukseen. AE-lukitusta voidaan käyttää sommittelemaan kuvia uudelleen sen jälkeen, kun on mitattu kohde, joka ei ole valitulla tarkennusalueella lopullisessa sommittelussa, ja se on erityisen tehokas piste- tai keskustapainotteisessa mittauksessa.

Tarkennuksen lukitus

Paina A ( L ) -painiketta lukitaksesi tarkennuksen nykyiseen kohteeseen, kun AF-C on valittu tarkennustilaksi. Kun käytät tarkennuksen lukitusta, valitse jokin muu AF-aluetila kuin automaattinen aluetarkennus.

Tarkennuksen ja valotuksen lukitus

Käytä tarkennuksen ja valotuksen lukitusta noudattamalla alla olevia ohjeita.

 1. Aseta tarkennus ja valotus.

  Aseta kohde valittuun tarkennuspisteeseen ja aseta tarkennus ja valotus painamalla laukaisin puoliväliin.

 2. Lukitse tarkennus ja valotus.

  Kun laukaisin on painettu puoliväliin, paina A ( L ) -painiketta lukitaksesi sekä tarkennuksen että valotuksen ( AE-L- kuvake tulee näkyviin).

  Laukaisin

  A ( L ) -painike

 3. Sommittele valokuva uudelleen ja kuvaa.

  Tarkennus pysyy lukittuna kuvien välillä, jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin ( AF-S ) tai pidät A ( L ) -painikkeen painettuna, jolloin useita valokuvia voidaan ottaa peräkkäin samalla tarkennusasetuksella.

Älä muuta kameran ja kohteen välistä etäisyyttä tarkennuksen lukituksen ollessa käytössä. Jos kohde liikkuu, tarkenna uudelleen uudelle etäisyydelle.

AF-S

Kun AF-S on valittu tarkennustilaksi tai jos kamera kuvaa AF-S:llä, kun AF-A on valittu tarkennustilaksi, tarkennus lukittuu, kun laukaisin painetaan puoliväliin (tarkennus lukittuu myös A ( L ) -painiketta painetaan).

Laukaisimen käyttäminen valotuksen lukitsemiseen

Jos Päällä (painallus puoliväliin) on valittu mukautetuksi asetukseksi c1 ( Laukaisin AE-L ), valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan puoliväliin.