Ratkaisuja joihinkin yleisiin ongelmiin on lueteltu alla. SnapBridge-sovelluksen vianetsintätiedot löytyvät sovelluksen online-ohjeesta, jota voi tarkastella osoitteessa:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Lisätietoja Wireless Transmitter Utility- tai Camera Control Pro 2 -apuohjelmasta on kyseisen sovelluksen online-ohjeessa.

Ongelma Ratkaisu
Kamera näyttää TCP/IP-virheilmoituksen.

Tarkista isäntätietokoneen tai langattoman reitittimen asetukset ja säädä kameran asetukset oikein.

Kamera näyttää "ei muistikorttia" -virheen.

Varmista, että muistikortti on asetettu oikein.

Lataus keskeytyy, eikä sitä voida jatkaa.

Lataus jatkuu, jos kamera sammutetaan ja kytketään uudelleen.

Yhteys on epäluotettava.

Jos Kanava-asetukseksi on valittu Auto , valitse Manuaalinen ja valitse kanava manuaalisesti.

Jos kamera on kytketty tietokoneeseen infrastruktuuritilassa, tarkista, että reititin on asetettu kanavalle 1–8.