Etäsalamalaitteita voidaan ohjata optisilla signaaleilla kameran lisävarustekenkään asennetusta valinnaisesta salamayksiköstä, joka toimii pääsalamana (optinen AWL). Lisätietoja yhteensopivista salamayksiköistä on kohdassa "Nikonin luova valaistusjärjestelmä" ( 0 Nikonin luova valaistusjärjestelmä ). Jos kyseinen salamayksikkö on SB-500, asetuksia voidaan säätää kamerasta (katso alla); muussa tapauksessa asetukset on säädettävä salamalaitteen säätimillä laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa kuvatulla tavalla. Lisätietoja salaman sijoittamisesta ja muista aiheista on salamalaitteiden mukana toimitetussa dokumentaatiossa. Sisäistä salamalaitetta ei voi käyttää pääsalamana.

SB-500:n käyttö

Kun valinnainen SB-500-salamayksikkö on asennettu kameran lisävarustekenkään, langattoman salaman asetukset näkyvät kuvausvalikon Salaman hallinta -kohdassa. Valitsemalla Optinen AWL Langattoman salaman asetusvalikosta voit ottaa ryhmäsalamakuvauksen.

 1. C : Valitse Ryhmäsalamaasetukset .

  Korosta Ryhmä salamavalinnat salaman ohjausnäytössä ja paina 2 .

 2. C : Säädä pääsalaman asetuksia.

  Valitse salaman ohjaustila ja salaman taso pääsalamalle ja salamayksiköille kussakin ryhmässä:

  • TTL : i-TTL salaman ohjaus
  • q A : Automaattinen aukko (saatavilla vain yhteensopivien salamalaitteiden kanssa)
  • M : Valitse salaman voimakkuus manuaalisesti
  • – – (pois päältä) : Yksiköt eivät välähdä eikä salaman tasoa voi säätää

  Aseta pääsalama kanavalle 3.

 3. f : Aseta etäsalamalaitteet kanavalle 3.

 4. f : Ryhmittele etäsalamalaitteet.

  Valitse ryhmä (A tai B) jokaiselle etäsalamayksikölle. Vaikka käytettävien etäsalamalaitteiden lukumäärää ei ole rajoitettu, käytännössä enimmäismäärä on kolme ryhmää kohden. Jos tämä luku on suurempi, etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee suorituskykyä.

 5. C / f : Sommittele kuva.

  Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja salamalaitteiden mukana toimitetusta dokumentaatiosta. Kun olet järjestänyt yksiköt, paina pääsalaman testipainiketta salaman testaamiseksi ja varmista, että yksiköt toimivat normaalisti.

 6. C / f : Ota valokuva.

  Ota valokuva sen jälkeen, kun olet varmistanut, että kaikkien salamalaitteiden salamavalmiusvalot palavat.

Huomautus: Flash-etävalokuvaus

Sijoita etäsalamalaitteiden anturiikkunat poimimaan pääsalaman valoa (erityistä varovaisuutta tarvitaan, jos kameraa ei ole asennettu jalustaan). Varmista, että etäsalamalaitteiden suora valo tai voimakkaat heijastukset eivät pääse kameran linssiin (TTL-tilassa) tai etäsalamalaitteiden valokennoihin ( q A- tila), koska ne voivat häiritä valotusta. Jos haluat estää pääsalaman lähettämien vähätehoisten ajoitussalamien näkymisen lyhyellä kantamalla otetuissa valokuvissa, valitse alhainen ISO-herkkyys tai pienet aukot (korkeat f-luvut). Kun olet sijoittanut etäsalamayksiköt, ota testikuva ja katso tulokset kameran näytöstä.