Tavaramerkkitiedot

IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac, macOS, OS X, Apple ® , App Store ® , Apple-logot, iPhone ® , iPad ® ja iPod touch ® ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Android-robotti on kopioitu tai muokattu Googlen luomasta ja jakamasta työstä ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License -lisenssissä kuvattujen ehtojen mukaisesti. PictBridge on Camera and Imaging Products Associationin (CIPA) tavaramerkki. SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth ® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Nikon Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa tai muissa Nikon-tuotteesi mukana toimitetuissa asiakirjoissa mainitut kauppanimet ovat vastaavien haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu kytkeytymään erityisesti tunnuksessa mainittuihin Apple-tuotteisiin, ja kehittäjä on sertifioinut sen täyttämään Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja säädösstandardien noudattamisesta. Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

FreeType-lisenssi (FreeType2)

Tämän ohjelmiston osat ovat tekijänoikeuslain © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Kaikki oikeudet pidätetään.

MIT-lisenssi (HarfBuzz)

Osa tästä ohjelmistosta on tekijänoikeuslain © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Kaikki oikeudet pidätetään.

AVC-patenttisalkun lisenssi

Tämä tuote on lisensoitu AVC-patenttisalkun lisenssillä kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön ( i ) koodatakseen videota AVC-standardin mukaisesti ("AVC-video") ja/tai ( ii ) purkaakseen AVC-videon, joka oli henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen toimintaan osallistuvan kuluttajan koodaama ja/tai se on hankittu videontarjoajalta, jolla on lupa tarjota AVC-videota. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä sitä saa viitata mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja saa MPEG LA, LLC:ltä. Katsohttps://www.mpegla.com

Unicode ® -merkkitietokannan käyttöoikeus (Unicode ® -merkkitietokanta)

Tämä ohjelmisto sisältää Unicode ® Character Database avoimen lähdekoodin. Tämän avoimen lähdekoodin lisenssi on annettu alla.

TEKIJÄNOIKEUS- JA LUPAILMOITUS

Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jaettu käyttöehtojen mukaisesti
https://www.unicode.org/copyright.html .

Lupa myönnetään täten maksutta kaikille henkilöille, jotka saavat kopion Unicode-datatiedostoista ja kaikista niihin liittyvistä asiakirjoista ("Tiedostot") tai Unicode-ohjelmistosta ja kaikista niihin liittyvistä asiakirjoista ("Ohjelmisto") käsitellä datatiedostoja tai Ohjelmistoa ilman rajoituksia, mukaan lukien rajoituksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa ja/tai myydä kopioita Datatiedostoista tai Ohjelmistosta ja antaa henkilöille, joille tiedostot tai ohjelmistot on toimitettu, tehdä niin edellyttäen, että joko

  • tämä tekijänoikeus- ja lupailmoitus on kaikkien Datatiedostojen tai Ohjelmiston kopioiden mukana, tai
  • tämä tekijänoikeus- ja lupailmoitus löytyy liittyvästä dokumentaatiosta.

TIEDOSTOT JA OHJELMISTO TARJOITETAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI OLUETTUA TAKUUTTA, MUKAANLUUN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAMAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUDETTA EIVÄT.

MITÄÄN TAPAHTUMASSA TÄHÄN ILMOITUKSEN SISÄLTYMÄ TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI HALTIJAT EIVÄ OLE VASTUUSSA MISSÄÄN VAATIMUSTA TAI ERITYISISTÄ EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOIHIN JÄRJESITÄÄN VUODEN TAI VASTUUVAHINGON TAI KÄYTTÖJEN MENETYKSET MUUT TIEDOSTOJEN TAI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SUORITUKSESTA SYNTYVÄT TOIMINNAT.

Tekijänoikeuden haltijan nimeä ei saa käyttää mainoksissa tai muuten näiden tiedostojen tai ohjelmistojen myynnin, käytön tai muun kaupan edistämiseksi ilman tekijänoikeuksien haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi tässä ilmoituksessa mainittujen tapausten osalta.