Kameran kanssa käytettävissä olevat verkkoyhteystyypit on esitetty alla.