Pasirinkite lizdą, iš kurio bus atkuriami dvigubo formato vaizdai, įrašyti naudojant [ RAW pirminis - JPEG antrinis ], pasirinktą fotografavimo meniu [Antrinio lizdo funkcija].