Pasirinkite [ Įjungta ], kad įjungtumėte žemų filtrų filtrą ir sumažintumėte triukšmą, kurį sukelia vėjas, pučiantis per įmontuotą mikrofoną. Atminkite, kad tai gali paveikti ir kitus garsus.

[ Vėjo triukšmo mažinimo ] parinktis [ Įjungta ] neturi įtakos pasirinktiniams stereofoniniams mikrofonams. Vėjo triukšmo mažinimą pasirinktiniams stereofoniniams mikrofonams, palaikantiems šią funkciją, galima įjungti arba išjungti naudojant mikrofono valdiklius.