Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

„Google“ vertėjas

ŠIOJE PASLAUGOJE GALI BŪTI „GOOGLE“ SISTEMOS IŠVERSTO TEKSTO. „GOOGLE“ PAREIŠKIA NETEIKIANTI JOKIŲ SU IŠVERSTU TEKSTU SUSIJUSIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT TIKSLUMO IR PATIKIMUMO GARANTIJAS BEI KITAS NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO KOMERCINĖMS REIKMĖMS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TEISĖS AKTŲ NEPAŽEIDŽIAMUMO.

Kad jums būtų patogiau, „Nikon Corporation“ (toliau vadinama „Nikon“) informaciniai žinynai išversti naudojant Google vertėjo teikiamą programinę įrangą. Išversto teksto tikslumą stengiamasi užtikrinti visomis pagrįstomis išgalėmis, tačiau joks automatinis vertimas nebus tobulas ir negalės pakeisti žmogaus atliekamo vertimo. Vertimo paslauga skirta Nikon informacinių žinynų naudotojams. Ji teikiama pagal principą „kaip yra“. Jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų dėl vertimo iš anglų kalbos į bet kurią kitą kalbą tikslumo, patikimumo ar teisingumo neteikiama. Dėl ribotų vertimo programinės įrangos galimybių kai kurie turinio elementai (pavyzdžiui, iliustracijos, vaizdo įrašai, Flash turinys ir kt.) gali būti išversti netiksliai.

Oficialus informacinių žinynų tekstas yra anglų kalba parašytoje versijoje. Išverstame tekste atsiradę prieštaravimai ar skirtumai nėra teisiškai įpareigojantys ir neturi jokios juridinės galios atitikties užtikrinimo arba priverstinio vykdymo reikmėms. Jei kyla klausimų dėl išverstuose informaciniuose žinynuose pateikiamos informacijos tikslumo, žiūrėkite žinynų versiją, parašytą anglų kalba. Ši versija yra oficialioji.

Jūsų saugumui

Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.

Perskaitę šiuos saugos nurodymus pasidėkite juos lengvai pasiekiamoje vietoje, kad galėtumėte paskaityti kitą kartą.

PAVOJUS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla didelis pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ĮSPĖJIMAS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ATSARGIAI! Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus susižeisti arba pakenkti turtui.
 ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite eidami arba vairuodami transporto priemonę.

Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą arba kitaip susižaloti.

Nebandykite išmontuoti arba modifikuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių, kurios atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui.

Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba kitaip susižeisti.

Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius dūmus, karštį arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorių arba maitinimo šaltinį.

Jei gaminys toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių sužeidimų pavojus.

Laikykite sausoje vietoje. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad gaminys nesiliestų ilgai prie kūno odos.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti žemoje temperatūroje.

Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui, propano, benzino garų arba aerozolių.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla sprogimo arba gaisro pavojus.

Nežiūrėkite per objektyvą į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus pakenkti regėjimui.

Nenukreipkite blykstės arba AF pagalbinio apšvietimo lemputės į variklinės transporto priemonės vairuotoją.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.

Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį. Be to, žinokite, kad mažos dalys kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų bet kurią šio gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į medikus.

Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.

Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių arba kintamosios srovės adapterių, jei jie neskirti specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate akumuliatorius, įkroviklius ir kintamosios srovės adapterius, skirtus naudoti su šiuo gaminiu:

  • Negadinkite, nemodifikuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba kabelių, nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba liepsnos.
  • Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos parametrams ar turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę kintamąja.

Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

Nelieskite kištuko, kol gaminys įkraunamas, ir nenaudokite kintamosios srovės adapterio perkūnijos metu.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros smūgio pavojus.

Dulkes nuo kištuko metalinių dalių ir greta esančių paviršių nuvalykite sausa šluoste.

Jei toliau naudojama nenuvalius, kyla pavojus sukelti gaisrą.

Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema temperatūra.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba nušalti.

 ATSARGIAI!

Nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.

Objektyvo sufokusuota šviesa gali sukelti gaisrą ar apgadinti gaminio vidines dalis. Kai fotografuojate objektus su foniniu apšvietimu, neleiskite saulei patekti į kadrą. Jei saulė yra arti kadro, į fotoaparatą sufokusuota saulės šviesa gali sukelti gaisrą.

Išjunkite gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite buvimo vietos duomenų funkciją. Nutraukite buvimo vietos sekimo funkciją. Išjunkite belaidžio ryšio funkcijas, jei draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą.

Šio gaminio skleidžiama radijo dažnių spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse ar kitose medicinos įstaigose esančiai įrangai.

Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys bus nenaudojamas ilgesnį laiką.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.

Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra labai arti.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti gaisrą.

Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.

Nežiūrėkite tiesiogiai į AF pagalbinio apšvietimo lemputę.

Jei šios atsargumo priemonės nepaisoma, kyla pavojus pakenkti regėjimui.

Negabenkite fotoaparatų ar objektyvų, kol jie nenuimti nuo trikojų ir kitų panašių priedų.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį.

Jei ekrane arba vaizdo ieškiklyje rodomas įspėjimas apie aukštą temperatūrą, fotoaparato arba atminties kortelių nelieskite.

Fotoaparatas ir atminties kortelės bus įkaitę, todėl kils pavojus nudegti arba išimtas korteles ar akumuliatorių paleisti iš rankų ir pažeisti.

Gaminį laikykite bent 5 cm atstumu nuo širdies stimuliatorių ir kitų medicinos prietaisų.

Arti esantiems medicinos prietaisams poveikį gali daryti gaminyje esantys magnetai.

 PAVOJUS (Akumuliatoriai)

Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai.

Jei nepaisoma toliau nurodytų atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti:

  • Naudokite tik įkraunamuosius akumuliatorius, patvirtintus tinkamais naudoti su šiuo gaminiu.
  • Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos arba didelio karščio.
  • Nebandykite išmontuoti.
  • Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais daiktais, kad nesukeltumėte trumpojo jungimo.
  • Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.
  • Ant akumuliatorių nelipkite, nekalkite į juos vinių ir nedaužykite plaktuku.

Kraukite tik laikydamiesi pateiktų nurodymų.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į medikus.

Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.

Laikykitės oro transporto bendrovės darbuotojų nurodymų.

Jei akumuliatoriai be priežiūros paliekami žemo slėgio aplinkoje dideliame aukštyje virš jūros lygio, iš jų gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti ar užsiliepsnoti.

 ĮSPĖJIMAS (Akumuliatoriai)

Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei vaikas prarytų akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.

Laikykite akumuliatorius naminiams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Jei gyvūnai akumuliatorius perkąstų, apkramtytų ar kitaip pažeistų, iš akumuliatorių gali išsilieti skysčio, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

Nemerkite akumuliatorių į vandenį ir saugokite nuo lietaus.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus. Jei gaminys sušlaptų, tuoj pat jį nusausinkite rankšluosčiu arba kitu panašiu daiktu.

Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito jų spalva arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite akumuliatorių EN-EL18d, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį.

Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

Kai akumuliatorių nebereikia, izoliuokite jų kontaktus juostele.

Jei prie kontaktų prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro pavojus.

Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat gausiai plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla odos dirginimo pavojus.