Vormindage mälukaardid. Vormindamise alustamiseks valige mälukaardi pesa ja valige [ Jah ]. Pange tähele, et vormindamine kustutab jäädavalt kõik pildid ja muud andmed kaardilt. Enne vormindamist tehke kindlasti vajadusel varukoopiad.

Vormindamise ajal

Ärge lülitage kaamerat välja ega eemaldage mälukaarte enne, kui kuvatakse teade [ Mälukaardi vormindamine. ] kustub ekraanilt.

Kahe nupuga vorming
  • Vajutage ja hoidke nuppe O ( Q ) ja S ( Q ) korraga üle kahe sekundi, kuni C hakkab juhtpaneelil ja pildiotsijas vilkuma ning juhtpaneelile ilmub vilkuv mälukaardi indikaator; seejärel võite praeguse mälukaardi vormindamiseks uuesti vajutada kahte nuppu ( O / Q ja S / Q ).

  • Kui sisestatud on kaks mälukaarti, näitab vilkuv indikaator vormindamiseks valitud kaarti. Teise kaardi valimiseks pöörake põhikäsuvaliku nuppu, kui indikaator C vilgub.

  • Ärge lülitage vormindamise ajal kaamerat välja ega eemaldage akut ega mälukaarti.