Reguleerige nutiseadmega ühendamise seadeid.

Sidumine (Bluetooth)

Siduge nutiseadmetega või ühendage nendega Bluetoothi abil.

Võimalus

Kirjeldus

[ Alusta sidumist ]

Siduge kaamera nutiseadmega ( Bluetoothi kaudu ühendamine ).

[ Seotud seadmed ]

Loetlege seotud nutiseadmed või lülituge ühelt seadmelt teisele.

[ Bluetooth ühendus ]

Bluetoothi lubamiseks valige [ Luba ].

Valige saatmiseks (Bluetooth)

Valige nutiseadmesse üleslaadimiseks pildid või valige, kas märgite pildid üleslaadimiseks nende tegemise ajal. Üleslaadimine algab kohe pärast ühenduse loomist.

Võimalus

Kirjeldus

[ Automaatne valimine saatmiseks ]

Kui on valitud [ Sees ], märgitakse fotod nende tegemise ajal nutiseadmesse üleslaadimiseks. Sõltumata kaameraga valitud valikust laaditakse fotod üles JPEG-vormingus suurusega 2 megapikslit. Filmimise ajal tehtud fotosid ei laadita automaatselt üles. Filmimise ajal tehtud fotod tuleb käsitsi üleslaadimiseks valida.

[ Valige saatmiseks käsitsi ]

Märgi valitud pildid nutiseadmesse üleslaadimiseks.

[ Tühista kõik valikud ]

Eemaldage kõigilt piltidelt ülekandemärgistus.

Wi-Fi ühendus

Ühendage nutiseadmetega Wi-Fi kaudu.

Looge Wi-Fi-ühendus

Käivitage Wi-Fi-ühendus.

  • Kuvatakse kaamera SSID ja parool. Ühenduse loomiseks valige kaamera SSID ja sisestage nutiseadmes parool ( Ühendamine Wi-Fi kaudu (Wi-Fi režiim) ).

  • Kui ühendus on loodud, muutub see valik valikuks [ Wi-Fi ühenduse sulgemine ].

  • Soovi korral ühenduse katkestamiseks valige [ Close Wi-Fi connection ].

Wi-Fi-ühenduse seaded

Juurdepääs järgmistele Wi-Fi seadetele:

Võimalus

Kirjeldus

[ SSID ]

Määrake kaamera SSID.

[ Autentimine / krüpteerimine ]

Valige [ OPEN ] või [ WPA2-PSK-AES ].

[ Parool ]

Muutke kaamera parooli.

[ Kanal ]

Valige kanal.

  • Valige [ Automaatne ], et kaamera valiks kanali automaatselt.

  • Kanali käsitsi valimiseks valige [ Manual].

[ Praegused seaded ]

Vaadake praegusi Wi-Fi seadeid.

[ Lähtesta ühenduse seaded ]

Valige [ Jah ], et lähtestada Wi-Fi seaded vaikeväärtustele.

Saada väljalülitatud ajal

Kui valitud on [ Sees ], jätkub piltide üleslaadimine Bluetoothi kaudu ühendatud nutiseadmetesse isegi siis, kui kaamera on välja lülitatud.