Lülitage sisse või välja sisseehitatud või välised mikrofonid või reguleerige mikrofoni tundlikkust.

Võimalus

Kirjeldus

[ Automaatne ]

Reguleerige mikrofoni tundlikkust automaatselt.

[ Manuaal ]

Valige mikrofoni tundlikkus käsitsi. Valige väärtuste vahel 1 kuni 20. Mida suurem väärtus, seda suurem on tundlikkus; mida madalam väärtus, seda madalam on tundlikkus.

[ Mikrofon väljas ]

Lülitage helisalvestus välja.

Filmid ilma helita

Filmid, mis salvestati [ Mikrofoni väljas ] valikuga [ Mikrofoni tundlikkus ], on tähistatud ikooniga 2 .