Камера корпусы

1

Қосымша аяқ киім (қосымша жарқыл бөлігі үшін)

2

Босату режимінің теру ( Босату режимінің теру )

3

Шығару режимі теру құлпын босату ( Шығару режимін таңдау )

4

Режим теру құлпын босату ( Mode Dial пайдалану )

5

Камера бауына арналған ілмек ( Бауды бекіту )

6

Режимді теру ( Режимді теру )

7

Бейне жазу түймесі ( Фильмдерді жазу ( b режимі) )

8

S ( Q ) түймесі ( S ( Q ) түймесі

9

Қосымша командалық теру

10

Қуат қосқышы ( қуат қосқышы )

11

Ысырманы босату түймесі ( Фотосуреттерді түсіру ( b режимі) )

12

E түймесі ( E түймесі )

13

E (фокус жазықтығының белгісі)

14

Негізгі командалық диск

15

Басқару тақтасы ( Басқару тақтасы , Басқару тақтасы )

1

Автоматты таймер шамы

2

Стереомикрофон ( Фильмдерді жазу ( b режимі) )

3

c ( Y ) түймесі ( N ( Y ) түймесі

4

BKT түймесі ( BKT түймесі )

5

Аудио қосқыштың қақпағы

6

Қосымша терминал қосқышының қақпағы

7

USB және HDMI қосқыштарына арналған қақпақ

8

Объективті босату түймесі ( Линзаларды ажырату )

9

AF режимінің түймесі ( AF‑режимі түймесі )

10

Фокус режимінің селекторы ( Фокустау режимінің селекторы )

11

Объективті орнату белгісі ( Объективті бекіту )

12

Айна ( тазалау )

13

Есептегішті біріктіру тұтқасы

14

Қуат қосқышының қақпағы ( Қуат қосқышын және айнымалы ток адаптерін жалғау )

15

Сыртқы микрофондарға арналған қосқыш ( басқа үйлесімді керек-жарақтар )

16

Құлаққап қосқышы

17

Қосымша терминал ( басқа үйлесімді керек-жарақтар )

18

USB қосқышы

19

HDMI қосқышы

1

CPU контактілері

2

Объектив орнату ( Объективті бекіту )

3

Штатив розеткасы

4

AF муфтасы

5

Fn түймесі ( Fn түймесі )

6

Батарея камерасының қақпағы

7

Батарея камерасының қақпағының ысырмасы

8

Жад картасы ұясының қақпағы ( Жад карталарын салу )

9

Pv түймесі ( Pv түймесі )

10

Дене қалпақ ( Объективті бекіту )

1

Көріністапқыш окуляры ( Диоптрді реттеуді басқару )

2

Резеңке көзілдірік

3

Диоптрді реттеуді басқару ( Диоптрді реттеуді басқару )

4

Тікелей көріністі таңдау құралы ( монитордағы фотосуреттерді жақтау (Live View) , Фильмдерді жазу ( b режимі) )

5

a ( Монитордағы фотосуреттерді жақтау (Тікелей көрініс) , Фильмдерді жазу ( b режимі) )

6

AF‑ON түймесі ( AF-ON түймесі )

7

A ( A түймесі )

8

Көп селектор ( Мәзірлерді пайдалану )

9

J түймесі ( Мәзірлерді пайдалану )

10

Фокус таңдау тетігі

11

Спикер

12

Жад картасына кіру шамы ( Жад карталарын салу , Фотосуреттерді түсіру ( b режимі) )

13

i түймесі ( i түймесі ( i мәзірі) )

14

Еңкейтетін монитор ( монитор , Сенсорлық басқару элементтері )

15

R түймесі ( R түймесі )

16

W ( Y ) түймесі ( W ( Y ) түймесі

17

X ( T ) түймесі ( X ( T ) түймесі

18

Q / g ( U ) түймесі ( Q / g ( U ) түймесі )

19

G түймесі ( G түймесі )

20

Зарядтау шамы ( Айнымалы ток адаптерлерін зарядтау )

21

K түймесі ( Ойнату )

22

O ( Q ) түймесі ( Қажет емес суреттерді жою )

Коннектор қақпақтары

Коннекторлар пайдаланылмаған кезде қақпақтарды жабуды ұмытпаңыз. Коннекторлардағы бөгде заттар ақаулық тудыруы мүмкін.

Спикер

Динамикке жақын болу магниттік жолақ карталарында немесе басқа магнитті сақтау құрылғыларында сақталған деректерді бұзуы мүмкін. Магниттік сақтау құрылғыларын динамиктен алыс ұстаңыз.

Монитор

Монитордың бұрышын көрсетілгендей реттеуге болады.

Сериялық нөмірі

Өнімнің сериялық нөмірі монитордың артында орналасқан.

Мониторды еңкейту
 • Мониторды топсалар шегінде ақырын бұраңыз. Күш қолданбаңыз; бұл сақтық шарасын сақтамау камераны немесе мониторды зақымдауы мүмкін.

 • Монитордың артқы жағындағы аймақты ұстамаңыз. Көрсетілген аймаққа қол тигізбеу үшін ерекше сақ болыңыз. Бұл сақтық шарасын сақтамау өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

 • Сұйықтықтың монитордың ішкі бетіне тиюіне жол бермеңіз. Бұл сақтық шарасын сақтамау өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

 • Мониторды фотосуреттерді жақтау үшін пайдаланбаған кезде оны сақтау орнында ұстауды ұсынамыз.

 • Камераны монитордан ұстамаңыз немесе көтермеңіз. Бұл сақтық шарасын сақтамау камераны зақымдауы мүмкін.

 • Фотокамераны штативке орнатқанда, монитор штативке тиіп кетпеуін қамтамасыз ету керек.

Қуат қосқышы

Камераны қосу үшін көрсетілгендей қуат қосқышын «ON» күйіне бұраңыз. Қосқышты «OFF» күйіне қайтару камераны өшіреді.

СКД жарықтандырғышы

Қуат қосқышын D күйіне бұру басқару панелінің артқы жарығын (LCD сәулелендіргіші) қосады. Қуат қосқышы босатылғаннан кейін артқы жарық бірнеше секунд бойы жанып тұрады. Коммутаторды D күйіне екінші рет бұрғанда немесе ысырма босатылған кезде артқы жарық өшеді.

Басқару тақтасы

Келесі индикаторлар әдепкі параметрлерде басқару тақтасында пайда болады. Көрсетілуі мүмкін индикаторлардың толық тізімін «Техникалық ескертпелер» бөліміндегі «Камера дисплейлері» ( Камера дисплейлері ) бөлімінен қараңыз.

1

Ысырма жылдамдығы

2

Диафрагма

3

Жад картасы белгішесі (1-слот; жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

4

Жад картасы белгішесі (2-слот; жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

5

“k” (1000 экспозиция үшін жад қалғанда пайда болады; Жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

6

Қалған экспозициялар саны ( Жад картасының көрсеткіштері және қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )

7

ISO сезімталдығы ( S ( Q ) түймесі

8

ISO сезімталдық көрсеткіші ( S ( Q ) түймесі

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығын автоматты басқаруды қосу )

9

Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )

10

Өлшеу ( W ( Y ) түймесі

Камера өшірулі дисплей

Егер камера батарея салынған кезде өшірілсе, басқару тақтасында жад картасы белгішесі мен қалған экспозициялар саны көрсетіледі. Сирек жағдайларда, кейбір жад карталары жад картасының белгішесін және камера өшірілген кезде, тіпті батарея салынған болса да, қалған экспозициялар санын көрсетпеуі мүмкін. Бұл ақпарат камера қосылғанда көрсетіледі.

Көріністапқыш

Әдепкі параметрлерде көріністапқышта келесі индикаторлар пайда болады. Көрсетілуі мүмкін индикаторлардың толық тізімін «Техникалық ескертпелер» бөліміндегі «Камера дисплейлері» ( Камера дисплейлері ) бөлімінен қараңыз.

1

AF аймағы жақшалары ( Фотосуреттерді түсіру ( b режимі) )

2

Өлшеу ( W ( Y ) түймесі

3

Ысырма жылдамдығы

4

Диафрагма

5

ISO сезімталдық көрсеткіші ( S ( Q ) түймесі

6

ISO сезімталдығы ( S ( Q ) түймесі

7

Қалған экспозициялар саны ( Жад картасының көрсеткіштері және қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )

8

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығын автоматты басқаруды қосу )

9

“k” (1000 экспозиция үшін жад қалғанда пайда болады; Жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

Көріністапқыш

Батарея таусылғанда немесе батарея салынбаған кезде көріністапқыштағы дисплей күңгірттенеді. Зарядталған батарея салынған кезде дисплей қалыпты күйге оралады.

Температураның шектен шығуы

Басқару тақтасы мен көріністапқыш дисплейлерінің жарықтығы температураға байланысты өзгереді және температура төмен болған кезде жауап беру уақыты төмендеуі мүмкін; дисплейлер бөлме температурасында қалыпты күйге оралады.

Көріністапқышты жабыңыз
 • Көріністапқышқа көзсіз фотосуреттер түсіргенде, көріністапқыш арқылы жарықтың фотосуреттерде пайда болуына немесе экспозицияға кедергі келтірмеу үшін берілген окуляр қақпағын бекітіңіз.

 • Резеңке көзілдірікті алыңыз ( q ) және берілген окуляр қақпағын көрсетілгендей салыңыз ( w ). Резеңке окуляр шыныаяқын алған кезде камераны мықтап ұстаңыз.

Диоптрді реттеуді басқару

Көзіңізді көріністапқышқа қарап, көріністапқыштағы дисплей айқын фокуста болғанша диоптр басқаруын бұрыңыз.

Көріністапқыш фокуста емес

Көріністапқыш фокуста

Live View дисплейлері (фотосуреттер/фильмдер)

Монитордағы объектив арқылы көріністі көрсету үшін a түймесін басыңыз. Фотосуреттер түсіру үшін тікелей көрініс таңдағышын C күйіне немесе фильмдерді жазу үшін 1 -ге бұрыңыз.

Live View фотосуреті

Келесі индикаторлар мониторда әдепкі параметрлерде пайда болады. Көрсетілуі мүмкін индикаторлардың толық тізімін «Техникалық ескертпелер» ( Камера дисплейлері ) бөліміндегі «Камера дисплейлері» бөлімінен қараңыз.

1

Түсіру режимі ( Режимді теру )

2

AF аймағы жақшалары ( Монитордағы фотосуреттерді жақтау (Тікелей көрініс) )

3

Автофокус режимі ( AF‑режимі түймесі )

4

AF аймағы режимі ( AF-аумақ режимін таңдау )

5

Белсенді D-жарықтандыру

6

Picture Control параметрін орнатыңыз

7

Ақ баланс ( Q / g ( U ) түймесі )

8

Кескін аймағы

9

Кескін өлшемі ( Сурет өлшемін таңдау )

10

Сурет сапасы ( Кескін сапасын реттеу )

11

i белгішесі ( i түймесі ( i мәзірі) )

12

Тақырыпты бақылау AF

13

“k” (1000 экспозиция үшін жад қалғанда пайда болады; Жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

14

Қалған экспозициялар саны ( Жад картасының көрсеткіштері және қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )

15

ISO сезімталдығы ( S ( Q ) түймесі

16

ISO сезімталдық көрсеткіші ( S ( Q ) түймесі

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығын автоматты басқаруды қосу )

17

Диафрагма

18

Ысырма жылдамдығы

19

Өлшеу ( W ( Y ) түймесі

20

Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )

21

Түртіп түсіру ( Сенсорлық басқару элементтері , Фотосурет i мәзірі )

Фильмдер

1

Жазу көрсеткіші ( Фильмдерді жазу ( b режимі) )

«Фильм жоқ» көрсеткіші

2

Қалған уақыт ( Фильмдерді жазу ( b режимі) )

3

Кадр өлшемі және жылдамдығы/сурет сапасы

4

Шығару режимі (фотосуретке түсіру; Шығару режимін таңдау )

5

Тақырыпты бақылау AF

6

Дыбыс деңгейі ( Фильмдерді жазу ( b режимі) )

7

Микрофонның сезімталдығы

8

Жиілік реакциясы

9

AF аймағы жақшалары ( Фильмдерді жазу ( b режимі) )

Басқару элементтерін түртіңіз

Фокустау және ысырманы босату

 • Таңдалған нүктеге фокустау үшін тікелей көрініс кезінде мониторды түртіңіз (AF түймесін түртіңіз).

 • Фотосуретке түсіру кезінде саусағыңызды дисплейден көтерген кезде ысырма босатылады (сенсорлы ысырма).

 • Touch AF параметрлерін W белгішесін түрту арқылы реттеуге болады.

Параметрлерді реттеу

 • Дисплейде бөлектелген параметрлерді түртіңіз.

 • Содан кейін белгішелерді немесе жүгірткілерді түрту арқылы қажетті опцияны таңдауға болады.

 • Таңдалған опцияны таңдап, алдыңғы дисплейге оралу үшін Z түймесін түртіңіз немесе J түймесін басыңыз.

Ойнату

 • Толық кадрда ойнату кезінде басқа суреттерді көру үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз.

 • Толық кадрда ойнату кезінде дисплейдің төменгі жағын түрту кадрды кеңейту жолағын шығарады. Басқа суреттерге жылдам жылжу үшін саусағыңызды жолақтың үстінде солға немесе оңға сырғытыңыз.

 • Толық кадрда ойнату кезінде көрсетілетін суретті үлкейту үшін созу қимылын пайдаланыңыз немесе дисплейді екі жылдам түртіңіз. Ұлғайтқаннан кейін масштабтау арақатынасын үлкейту үшін созу қимылдарын және кішірейту үшін шымшу қимылдарын пайдаланып реттеуге болады.

 • Масштабтау кезінде кескіннің басқа бөліктерін көру үшін слайд қимылдарын пайдаланыңыз.

 • Масштабтау қосулы кезде дисплейді екі жылдам түрту масштабтауды болдырмайды.

 • Нобай көрінісіне «кішірейту» үшін толық кадрда ойнату кезінде қысу қимылын пайдаланыңыз. 4, 9 және 72 кадрдан көрсетілетін кескіндер санын таңдау үшін қысу және созу пәрменін пайдаланыңыз.

 • 72 кадр көрсетілгенде қысу қимылын пайдалану күнтізбені ойнатуды таңдайды. 72 кадрлы дисплейге оралу үшін созылу қимылын пайдаланыңыз.

Фильмдерді көру

 • Фильмдер 1 белгішесі арқылы көрсетіледі; ойнатуды бастау үшін экрандағы нұсқаулықты түртіңіз.

 • Кідірту үшін дисплейді түртіңіз. Жалғастыру үшін қайта түртіңіз.

 • Толық кадрда ойнатуға шығу үшін Z түймесін түртіңіз.

i мәзірі

 • Тікелей көрініс кезінде i белгішесін түрту i мәзірін көрсетеді ( i түймесі ( i мәзірі) ).

 • Опцияларды көру үшін элементтерді түртіңіз.

Мәтін енгізу

 • Пернетақта көрсетілгенде, пернелерді түрту арқылы мәтін енгізуге болады.

  1

  Мәтінді көрсету аймағы

  2

  Пернетақта аймағы

  3

  Пернетақта таңдау

 • Курсорды орналастыру үшін e немесе f түймесін түртіңіз немесе мәтінді көрсету аймағында тікелей түртіңіз.

 • Бас және кіші әріп пен таңбалық пернетақталар арасында айналдыру үшін пернетақта таңдау түймесін түртіңіз.

Мәзірлерді шарлау

 • Мәзірлерді көрсету үшін G түймесін басқаннан кейін жылжу үшін жоғары немесе төмен сырғытуға болады.

 • Мәзірді таңдау үшін мәзір белгішесін түртіңіз.

 • Опцияларды көрсету үшін мәзір элементтерін түртіңіз. Содан кейін белгішелерді немесе жүгірткілерді түрту арқылы қажетті опцияны таңдауға болады.

 • Параметрлерді өзгертпей шығу үшін Z түймесін түртіңіз.

Сенсорлық экран
 • Сенсорлық экран статикалық электр тогына жауап береді. Тырнақпен немесе қолғапты қолмен ұстағанда жауап бермеуі мүмкін.

 • Экранды өткір заттармен ұстамаңыз.

 • Шамадан тыс күш қолданбаңыз.

 • Бейнебет үшінші тарап қорғаныс қабықшаларымен жабылған кезде жауап бермеуі мүмкін.

 • Бірнеше жерде бір уақытта түрткенде экран жауап бермеуі мүмкін.

Сенсорлық басқару элементтерін қосу немесе өшіру

Сенсорлық басқару элементтерін орнату мәзіріндегі [ Сенсорлық басқару элементтері ] элементі арқылы қосуға немесе өшіруге болады.