Таңдалған параметрлерге жылдам қол жеткізу үшін Fn түймесін пайдаланыңыз.

  • Тағайындалған параметрді Fn түймесін басып тұру және басқару дисктерін айналдыру арқылы реттеуге болады. Кейбір жағдайларда реттеулерді негізгі және қосымша командаларды теру арқылы жасауға болады.

  • Фотосуретке түсіру және фильм жазу кезінде Fn түймесі ойнайтын рөлдерді таңдау үшін, сәйкесінше, Пайдаланушы параметрлері мәзіріндегі Custom Settings f3 [ Custom controls ] және g2 [ Custom controls ] тармақтарын пайдаланыңыз.

  • Fn түймесі үшін әдепкі тағайындау [Сурет аймағын таңдау ] болып табылады.

Fn түймесі

Fn түймесі кейбір түсіру режимдерінде немесе белгілі бір шарттар орындалғанда өшірілуі мүмкін.