Бірыңғай жарқылды басқаруды қолдайтын құрылғы (SB‑5000, SB‑500, SB‑400 немесе SB‑300) камераның керек-жарақтарына орнатылған кезде, жарқыл туралы ақпаратты камера дисплейінде көруге болады. Көріністапқышпен суретке түсіру кезінде жарқыл туралы ақпаратты көру үшін ақпараттық дисплейді іске қосу үшін R түймесін басыңыз ( Ақпараттық дисплей ), содан кейін R түймесін қайта басыңыз.

Жарқылды басқару режимі көрсетіледі

TTL

1

Жарқылға дайын индикатор ( Камерадағы жарқылды пайдалану )

2

Секіру белгішесі (жарқыл басы жоғары, солға немесе оңға еңкейтілген болса көрсетіледі)

3

Масштабтау басты орны туралы ескерту (масштаб басы дұрыс қалыпта болмаса көрсетіледі)

4

Жарқылды басқару режимі ( Жарқылды басқару режимі )

FP көрсеткіші ( e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )

5

Жарқылды өтеу (TTL; Flash компенсациясы )

6

Жарқыл режимі ( Жарқыл режимдері )

7

FV құлыптау индикаторы ( FV құлпы )

8

Жарқыл өтемі ( Flash компенсациясы )

Автоматты сыртқы жарқыл

1

Жарқылды басқару режимі ( Жарқылды басқару режимі )

FP көрсеткіші ( e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )

2

Автоматты сыртқы жарқыл өтемі ( Flash компенсациясы )

Қашықтық-басымдылық нұсқаулығы

1

Жарқылды басқару режимі ( Жарқылды басқару режимі )

FP көрсеткіші ( e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )

2

Жарқылдың өтемі (қашықтықтың басымдығы бойынша нұсқаулық; Flash компенсациясы )

3

Қашықтық ( Жарқылды басқару режимі )

Нұсқаулық

1

Жарқылды басқару режимі ( Жарқылды басқару режимі )

FP көрсеткіші ( e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )

2

Жарқыл деңгейі ( Flash компенсациясы )

Қайталанатын жарқыл

1

Жарқылды басқару режимі ( Жарқылды басқару режимі )

2

Жарқыл деңгейі (шығыс; Жарқылды басқару режимі )

3

Шығарылған сан (рет; Жарқылды басқару режимі )

Жиілік ( Жарқылды басқару режимі )

Flash туралы ақпарат және камера параметрлері

Жарқыл ақпаратының дисплейі таңдалған камера параметрлерін, соның ішінде түсіру режимін, ысырма жылдамдығын, диафрагманы және ISO сезімталдығын көрсетеді.

Flash параметрлерін өзгерту

Жарқыл параметрлерін жарқыл туралы ақпарат дисплейіндегі i түймесін басу арқылы өзгертуге болады. Қол жетімді опциялар жарқыл бөлігіне және таңдалған параметрлерге байланысты өзгереді. Сондай-ақ жарқылды сынақтан өткізуге болады.