Ретуш мәзірін көру үшін камера мәзірлеріндегі N

Ретуш мәзіріндегі элементтер бар суреттерді кесу немесе өңдеу үшін пайдаланылады.

Өңделген көшірмелерді жасау

 1. Ретуш мәзіріндегі элементті таңдаңыз.

  Элементті бөлектеу үшін 1 немесе 3 2 түймесін басыңыз.

 2. Суретті таңдаңыз.
  • Мульти селекторды пайдаланып суретті бөлектеңіз.

  • Бөлектелген суретті толық экранда көру үшін X ( T ) түймесін басып тұрыңыз.

  • Бөлектелген суретті таңдау үшін J түймесін басыңыз.

 3. Өңдеу опцияларын таңдаңыз.

  • Қосымша ақпарат алу үшін таңдалған элемент бөлімін қараңыз.

  • Өңделген көшірмені жасамай шығу үшін G түймесін басыңыз. Ретуш мәзірі көрсетіледі.

 4. Өңделген көшірмені жасаңыз.
  • Өңделген көшірме жасау үшін J түймесін басыңыз.

  • Өңделген көшірмелер p белгішесі арқылы көрсетіледі.

Ағымдағы кескінді ретуштеу

Ағымдағы кескіннің өңделген көшірмесін жасау үшін i түймесін басып, [ Өңдеу ] опциясын таңдаңыз.

Ретуш
 • Камера басқа камералар арқылы түсірілген немесе өңделген немесе компьютерде өңделген кескіндерді көрсете немесе өңдей алмауы мүмкін.

 • Қысқа уақыт ішінде ешбір әрекет орындалмаса, дисплей өшеді және барлық сақталмаған өзгертулер жоғалады. Дисплей қосулы болатын уақытты ұлғайту үшін Custom Setting c4 [ Мониторды өшіру кідірісі ] > [ Мәзірлер ] арқылы мәзірді көрсетудің ұзағырақ уақытын таңдаңыз.

Көшірмелерді өңдеу
 • Опциялардың көпшілігін басқа ретуш опциялары арқылы жасалған көшірмелерге қолдануға болады, дегенмен бірнеше өңдеу кескін сапасының төмендеуіне немесе түстердің бозаруына әкелуі мүмкін.

 • [ Бейнефильмді кесу ] параметрін қоспағанда, әрбір опцияны тек бір рет қолдануға болады.

 • Көшірмені жасау үшін пайдаланылған опцияларға байланысты кейбір опциялар қолжетімсіз болуы мүмкін.

 • Ағымдағы кескінге қолданылмайтын опциялар сұр түсті және қолжетімді емес.

Кескін сапасы
 • NEF (RAW) кескіндерінен жасалған көшірмелер [ Кескін сапасы ] [ JPEG fine m ] өлшемінде сақталады.

 • JPEG кескіндерінен жасалған көшірмелердің сапасы түпнұсқамен бірдей.

 • NEF + JPEG кескін сапасы параметрлерінде бір жад картасына жазылған кескіндер жағдайында тек NEF (RAW) кескіні ретушталады.

Кескін өлшемі

[ NEF (RAW) өңдеу ], [ Кесу ] және [ Өлшемін өзгерту ] арқылы жасалған көшірмелерді қоспағанда, көшірмелер түпнұсқамен бірдей өлшемде болады.