Бейне түсіру мәзіріндегі [ Кескін аймағы ] > [ Кескін аймағын таңдау ] тармағын пайдаланып кескін аймағын таңдауға болады. «FX негізіндегі фильм пішімі» деп аталатын фильмдерді түсіру үшін [ FX ] , «DX негізіндегі фильм пішімінде» түсіру үшін [ DX ] таңдаңыз. Олардың арасындағы айырмашылықтар төменде көрсетілген.

  • Жазылған аумақтардың өлшемдері шамамен 35,9 × 20,2 мм (FX негізіндегі фильм пішімі) және 23,5 × 13,2 мм (DX негізіндегі фильм пішімі). DX пішіміндегі объективпен түсірілген және фильм түсіру мәзіріндегі [ Кескін аймағы ] > [ Автоматты DX қию ] үшін таңдалған [ Қосулы ] бейнефильмдер DX негізіндегі фильм пішімінде жазылады.

  • Бейнефильм түсіру мәзірінде [ Электрондық VR ] үшін [ Қосулы ] опциясын таңдау арқылы электрондық дірілді азайтуды қосу, көрінетін фокустық аралықты аздап арттыра отырып, кесудің өлшемін азайтады.