Көрнекілік үшін дисплейлер барлық индикаторлар жанып тұрған күйде көрсетіледі.

Көріністапқыш

1

Жақтау торы 1 ( d10: Жақтау торының дисплейі )

2

Фокус нүктелері ( Көріністапқышта фотосуреттерді жақтау (көріністапқыш фотосуреті) , AF-аймақ режимі )

3

Кескін аймағы ( Кескін аумағының параметрлерін реттеу )

4

Қадам көрсеткіші 2, 3 ( f3: реттелетін басқару элементтері )

5

Орам көрсеткіші 2, 4 ( f3: реттелетін басқару элементтері )

6

жыпылықтауды анықтау ( жыпылықтауды азайту )

7

«Жад картасы жоқ» индикаторы ( Жад картасы салынбаған )

8

AF аймағы жақшалары ( Көріністапқыштағы фотосуреттерді жақтау (көріністапқыштағы фотосурет) )

9

Монохромды индикатор 5 ( Арнайы әсерлер режимдерін пайдалану , кескінді өңдеу (суретті басқару) )

10

Арнайы әсерлер режимінің индикаторы ( Арнайы әсерлер режимдерін пайдалану )

11

Фокус индикаторы ( Көріністапқышта фотосуреттерді жақтау (көріністапқыштағы фотосурет) )

12

Өлшеу ( Камераның экспозицияны орнату әдісін таңдау )

13

Автоэкспозиция (AE) құлпы ( Автоэкспозиция құлпы )

14

Бағдарламаның икемді көрсеткіші ( Икемді бағдарлама )

15

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

Автофокус режимі ( Автофокус режимі )

16

Диафрагма (f-саны; A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

Диафрагма (тоқтамалар саны; CPU емес линзалар , Үйлесімді процессорсыз линзалар )

17

HDR көрсеткіші ( Жоғары динамикалық диапазон (HDR) )

18

Экспозиция/жарқыл жақша индикаторы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )

WB кронштейн көрсеткіші ( Ақ балансының жақшасы )

ADL жақша индикаторы ( ADL кронштейні )

19

Төмен батарея туралы ескерту ( Батарея деңгейі )

20

ISO сезімталдық индикаторы ( камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы) )

21

“k” (1000 экспозиция үшін жад қалғанда пайда болады; Жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

22

Жарқылға дайын индикатор 6 ( Камерадағы жарқылды пайдалану )

23

FV құлыптау индикаторы ( FV құлпы )

24

Жарқылды синхрондау көрсеткіші ( Жарқылды синхрондау жылдамдығы шегінде ысырма жылдамдығын бекіту )

25

Диафрагманы тоқтату индикаторы ( CPU емес линзалар , Үйлесімді процессорсыз линзалар )

26

Экспозиция индикаторы

Экспозиция ( Экспозиция көрсеткіштері )

Экспозиция өтемі ( Экспозиция өтемі )

Экспозиция/жарқыл жақшасы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )

WB кронштейні ( Ақ балансының жақшасы )

ADL жақшасы ( ADL кронштейні )

27

Жарқылды өтеу индикаторы ( Flash компенсациясы )

28

Экспозиция компенсациясы индикаторы ( Экспозиция өтемі )

29

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығын автоматты басқару )

30

ISO сезімталдығы ( камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы) )

Алдын ала орнатылған ақ балансының жазба индикаторы ( Көрініс тапқыш фотосуреті )

Белсенді D-Lighting мөлшері ( Белсенді D-жарықтандыру )

31

Қалған экспозициялар саны ( Жад картасының көрсеткіштері және қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )

Жад буфері толтырылғанға дейін қалған түсірілімдер саны ( Жад буфері , Жад картасының сыйымдылығы )

Экспозиция өтемінің мәні ( Экспозиция өтемі )

Flash компенсациясының мәні ( Flash компенсациясы )

ДК режимінің көрсеткіші ( Бағдарламалық құрал )

  1. Custom Setting d10 [ Framing grid display ] үшін [ On ] таңдалғанда көрсетіледі.

  2. Пайдаланушы параметрі f3 [ Пайдаланушы басқару элементтері ] арқылы [ Көрініс тапқыш виртуалды көкжиегі ] тағайындалған түймені басу арқылы көрсетуге болады.

  3. Фотокамераны «биік» (портрет) бағытта түсіру үшін айналдырған кезде орам көрсеткіші ретінде жұмыс істейді.

  4. Фотокамераны «биік» (портреттік) бағдарда түсіру үшін бұрған кезде дыбыс биіктігі индикаторы ретінде жұмыс істейді.

  5. j режимінде немесе [ Монохромды ] Picture Control немесе [ Монохромды ] негізіндегі Picture Control таңдалғанда көрсетіледі.

  6. Қосымша жарқыл бөлігі бекітілгенде көрсетіледі. Жарқылға дайын индикатор жарқыл зарядталған кезде жанады.

Ақпараттық дисплей

1

Түсіру режимі ( Түсіру режимін таңдау )

2

Икемді бағдарлама көрсеткіші ( Икемді бағдарлама )

3

Пайдаланушы орнату режимі ( Пайдаланушы параметрлері: U1 және U2 режимдері )

4

Жарқылды синхрондау көрсеткіші ( Жарқылды синхрондау жылдамдығы шегінде ысырма жылдамдығын бекіту )

5

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

6

Диафрагманы тоқтату индикаторы ( CPU емес линзалар , Үйлесімді процессорсыз линзалар )

7

Диафрагма (f-саны; A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

Диафрагма (тоқтамалар саны; CPU емес линзалар , Үйлесімді процессорсыз линзалар )

8

Экспозиция/жарқыл жақша индикаторы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )

WB кронштейн көрсеткіші ( Ақ балансының жақшасы )

ADL жақша индикаторы ( ADL кронштейні )

HDR көрсеткіші ( Жоғары динамикалық диапазон (HDR) )

Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бір фотосуреттегі бірнеше экспозицияны біріктіру (бірнеше экспозиция) )

9

“k” (1000 экспозиция үшін жад қалғанда пайда болады; Жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

10

Қалған экспозициялар саны ( Жад картасының көрсеткіштері және қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )

ДК режимінің көрсеткіші ( Бағдарламалық құрал )

11

Экспозиция индикаторы

Экспозиция ( Экспозиция көрсеткіштері )

Экспозиция өтемі ( Экспозиция өтемі )

Экспозиция/жарқыл жақшасы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )

WB кронштейні ( Ақ балансының жақшасы )

ADL жақшасы ( ADL кронштейні )

12

ISO сезімталдығы ( камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы) )

13

ISO сезімталдық индикаторы ( камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы) )

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығын автоматты басқару )

14

FV құлыптау индикаторы ( FV құлпы )

15

Автоэкспозиция (AE) құлпы ( Автоэкспозиция құлпы )

16

Жарқылды өтеу көрсеткіші ( Flash компенсациясы )

17

Экспозиция компенсациясы индикаторы ( Экспозиция өтемі )

Экспозиция өтемінің мәні ( Экспозиция өтемі )

1

Bluetooth қосылымының көрсеткіші ( Смарт құрылғыға қосылу )

Ұшақ режимі ( Ұшақ режимі )

2

Wi‑Fi қосылымының көрсеткіші ( Компьютерге қосылу )

3

Ұзақ экспозиция шуды азайту индикаторы ( Ұзақ экспозиция NR )

4

Виньетканы басқару индикаторы ( Vignette Control )

5

Электрондық алдыңғы перде жапқышы ( d5: электронды алдыңғы перде ысырмасы )

6

Экспозицияны кешіктіру режимі ( d4: Экспозицияны кешіктіру режимі )

7

Аралық таймер индикаторы ( Орнатылған аралықта фотосуреттер түсіру (Интервал таймерімен түсіру) )

t («сағат орнатылмаған») индикаторы ( t белгішесі )

8

Жарқылды басқару режимі ( Жарқылды басқару режимі )

9

«Дыбыстық сигнал» индикаторы ( Дыбыстық сигнал опциялары )

10

Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )

11

i мәзірінің дисплей аймағы ( i түймесі ( i мәзірі) )

12

Гид

t белгішесі

Жыпылықтап тұрған t белгішесі камера сағатының қалпына келтірілгенін көрсетеді. Жаңа фотосуреттермен жазылған күн мен уақыт дұрыс болмайды; сағатты дұрыс уақыт пен күнге орнату үшін орнату мәзіріндегі [ Уақыт белдеуі және күні ] > [ Күн мен уақыт ] опциясын пайдаланыңыз.

i мәзірін пайдалану

i мәзіріне кіру үшін i түймесін басыңыз немесе ақпарат дисплейіндегі нұсқаулықты түртіңіз. Параметрлер аяқталған кезде ақпараттық дисплейге оралу үшін i түймесін қайта басыңыз немесе R түймесін басыңыз.

Тікелей көрініс (фотосуреттер/фильмдер)

Фотосурет

1

Түсіру режимі ( Түсіру режимін таңдау )

2

Бағдарламаның икемді көрсеткіші ( Икемді бағдарлама )

3

Пайдаланушы орнату режимі ( Пайдаланушы параметрлері: U1 және U2 режимдері )

4

AF аймағы жақшалары ( Монитордағы фотосуреттерді жиектеу (Тікелей көрініс) )

5

Жарқыл режимі ( N ( Y ) түймесі , Жарқыл режимдері )

6

Аралық таймер индикаторы ( Орнатылған аралықта фотосуреттер түсіру (Интервал таймерімен түсіру) )

t («сағат орнатылмаған») индикаторы ( t белгішесі )

«Жад картасы жоқ» индикаторы ( Жад картасы салынбаған )

7

Тақырыпты бақылау AF ( Тақырыпты бақылау AF )

8

Автофокус режимі ( Live View Photography )

9

AF аймағы режимі ( Live View Photography )

10

Белсенді D-жарықтандыру ( Белсенді D-жарықтандыру )

11

Picture Control ( суретті өңдеу (суретті басқару элементтері) )

12

Орын деректерінің көрсеткіші ( Орналасу деректері )

13

Ақ баланс ( әртүрлі жарық көздерімен табиғи түстерге қол жеткізу (ақ баланс) )

14

Сурет сапасы ( Кескін сапасын реттеу )

15

Кескін аймағы ( Кескін аумағының параметрлерін реттеу )

16

Кескін өлшемі ( Сурет өлшемін таңдау )

17

Теріс пленка цифрландыру экспозициясын реттеу ( Фильмнің негативтерін суретке түсіру (теріс цифрландыру) )

18

i белгішесі ( i түймесі ( i мәзірі) )

19

Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )

WB кронштейн көрсеткіші ( Ақ балансының жақшасы )

ADL жақша индикаторы ( ADL кронштейні )

HDR көрсеткіші ( Жоғары динамикалық диапазон (HDR) )

Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бір фотосуреттегі бірнеше экспозицияны біріктіру (бірнеше экспозиция) )

20

Экспозиция/жарқыл жақша ретімен ағымдағы кадрдың орны ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )

Ақ баланстың жақша реттілігіндегі ағымдағы кадрдың орны ( Ақ балансының жақшасы )

ADL жақша тізбегіндегі ағымдағы кадрдың орны ( ADL кронштейні )

Экспозициялар саны (бірнеше экспозиция; Бір фотосуретте бірнеше экспозицияны біріктіру (бірнеше экспозиция) )

21

Экспозиция индикаторы

Экспозиция ( Экспозиция көрсеткіштері )

Экспозиция өтемі ( Экспозиция өтемі )

Автоматты жақша ( Фотосуреттер сериясы бойынша әртүрлі экспозиция немесе ақ баланс (жақша)

22

Bluetooth қосылымының көрсеткіші ( Смарт құрылғыға қосылу )

Ұшақ режимі ( Ұшақ режимі )

23

Жарқылға дайын индикатор * ( Камерадағы жарқылды пайдалану )

24

“k” (1000 экспозиция үшін жад қалғанда пайда болады; Жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

25

Қалған экспозициялар саны ( Жад картасының көрсеткіштері және қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )

26

Wi‑Fi қосылымының көрсеткіші ( Компьютерге қосылу )

27

ISO сезімталдығы ( камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы) )

28

ISO сезімталдық индикаторы ( камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы) )

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығын автоматты басқару )

29

Экспозиция компенсациясы индикаторы ( Экспозиция өтемі )

30

Жарқылды өтеу индикаторы ( Flash компенсациясы )

31

Диафрагма (f-саны; A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

Диафрагма (тоқтамалар саны; CPU емес линзалар , Үйлесімді процессорсыз линзалар )

32

Диафрагманы тоқтату индикаторы ( CPU емес линзалар , Үйлесімді процессорсыз линзалар )

33

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

34

Жарқылды синхрондау көрсеткіші ( Жарқылды синхрондау жылдамдығы шегінде ысырма жылдамдығын бекіту )

35

Фокус көрсеткіші ( Электрондық қашықтық өлшегіш )

36

FV құлыптау индикаторы ( FV құлпы )

37

Өлшеу ( Камераның экспозицияны орнату әдісін таңдау )

38

Автоэкспозиция (AE) құлпы ( Автоэкспозиция құлпы )

39

Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )

40

Максималды апертура көрсеткіші ( f3: реттелетін басқару элементтері )

41

жыпылықтауды анықтау ( жыпылықтауды азайту )

42

Үнсіз фотосурет ( Электрондық ысырма (үнсіз тірі көрініс фотосуреті) )

Электрондық алдыңғы перде жапқышы ( d5: электронды алдыңғы перде ысырмасы )

43

Экспозицияны кешіктіру режимі ( d4: Экспозицияны кешіктіру режимі )

44

Түртіп түсіру ( Сенсорлық басқару элементтері )

45

Дисплей индикаторын бөлектеңіз ( g5: Дисплейді бөлектеу )

46

Температура туралы ескерту ( Кері санақ дисплейі )

Тікелей көру уақыты қалды ( Кері санақ дисплейі )

  • Қосымша жарқыл бөлігі бекітілгенде көрсетіледі. Жарқылға дайын индикатор жарқыл зарядталған кезде жанады.

Температура туралы ескертулер
  • Камера температурасы көтерілсе, температура ескертуі және кері санақ таймері көрсетіледі. Таймер нөлге жеткенде, монитор өшеді.

  • Отыз секунд белгісіне жеткенде таймер қызыл түске айналады. Кейбір жағдайларда таймер камера қосылғаннан кейін бірден көрсетілуі мүмкін.

Түсіру

1

Жазу көрсеткіші ( Фильмдерді жазу ( b режимі) )

«Бейнефильм жоқ» индикаторы ( Фильмдерді жазу кезінде ескерілетін нүктелер )

2

Сыртқы жазуды басқару ( HDMI рекордерлеріне қосылу )

N-Log индикаторы ( HDMI рекордерлеріне қосылу )

3

Кадр өлшемі және жылдамдығы/сурет сапасы ( Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы және фильм сапасы )

4

Қалған уақыт ( Фильмдерді жазу ( b режимі) )

5

Уақыт коды ( Уақыт коды )

6

Файл атауы ( Файл атауы )

7

жел шуын азайту ( жел шуын азайту )

8

Құлаққаптың дыбыс деңгейі ( Құлаққаптың дыбыс деңгейі )

9

Шығару режимі (фотосуретке түсіру; түсіру кезінде суретке түсіру )

10

Дыбыс деңгейі ( Фильмдерді жазу ( b режимі) )

11

Микрофон сезімталдығы ( Микрофон сезімталдығы )

12

Жиілік реакциясы ( Жиілік реакциясы )

13

Электрондық VR көрсеткіші ( Электрондық VR )

Басқару тақтасы

1

Ысырма жылдамдығы ( S (Ысырма басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

2

Диафрагманы тоқтату индикаторы ( CPU емес линзалар , Үйлесімді процессорсыз линзалар )

3

Диафрагма ( A (Апертура басымдылығы автоматты) , M (Қолмен) )

4

Жад картасы белгішесі (1-слот; жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

5

Жад картасы белгішесі (2-слот; жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

6

“k” (1000 экспозиция үшін жад қалғанда пайда болады; Жад картасының индикаторлары және қалған экспозициялар саны )

7

Қалған экспозициялар саны ( Жад картасының көрсеткіштері және қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )

ДК режимінің көрсеткіші ( Бағдарламалық құрал )

8

ISO сезімталдығы ( камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы) )

Автофокус режимі ( Автофокус режимі )

9

Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )

10

Өлшеу ( Камераның экспозицияны орнату әдісін таңдау )

11

ISO сезімталдық индикаторы ( камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы) )

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдығын автоматты басқару )

1

Bluetooth қосылымының көрсеткіші ( Смарт құрылғыға қосылу )

2

Wi-Fi қосылымының көрсеткіші ( Компьютерге қосылу )

3

Түс температурасы ( Түс температурасын таңдау )

4

Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бір фотосуреттегі бірнеше экспозицияны біріктіру (бірнеше экспозиция) )

5

Жарқылды өтеу индикаторы ( Flash компенсациясы )

6

Экспозиция компенсациясы индикаторы ( Экспозиция өтемі )

7

B («Сағат орнатылмаған») индикаторы ( B («Сағат орнатылмаған») белгішесі )

8

Жақша индикаторы ( Фотосуреттер сериясы бойынша әртүрлі экспозиция немесе ақ баланс (жақша)

9

Экспозиция индикаторы

Экспозиция ( Экспозиция индикаторлары )

Экспозиция өтемі ( Экспозиция өтемі )

Экспозиция/жарқыл жақшасы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )

WB кронштейні ( Ақ балансының жақшасы )

ADL жақшасы ( ADL кронштейні )

10

Жарқылды синхрондау көрсеткіші ( Жарқылды синхрондау жылдамдығы шегінде ысырма жылдамдығын бекіту )