Брекеттеу бағдарламасындағы жақша қадамын және түсіру санын таңдау үшін BKT түймесін пайдаланыңыз. Кронштейн экспозицияны, жарқыл деңгейін, ақ балансты немесе Белсенді D‑Lighting (ADL) түсірілімдер сериясын өзгерту үшін қолданылады.

  • BKT түймесі орындайтын рөлді Custom Setting f3 [ Custom controls ] арқылы таңдауға болады.

BKT түймесі

BKT түймесі кейбір түсіру режимдерінде немесе белгілі бір шарттар қолданылғанда өшірілуі мүмкін.