Түсіру кезінде объективті таңдалған апертураға дейін және өріс тереңдігін алдын ала қарау үшін тоқтату үшін Pv түймесін басып тұрыңыз.

  • Nikon Creative Lighting System (CLS) жүйесімен үйлесімді қосымша жарқыл бөліктері модельдеу жарқылын шығарады. Модельдеу жарқылын Custom Setting e5 [ Modeling flash ] үшін [ Off ] таңдау арқылы өшіруге болады.

  • Pv түймесіне тағайындалған рөлді таңдауға болады. Фотосуретке түсіру және бейнефильм түсіру кезінде түйме ойнайтын рөлдерді таңдау үшін, сәйкесінше, Пайдаланушы параметрлері мәзіріндегі Custom Settings f3 [ Custom controls ] және g2 [ Custom controls ] тармақтарын пайдаланыңыз.

Pv түймесі

Pv түймесі кейбір түсіру режимдерінде немесе белгілі бір шарттар қолданылғанда өшірілуі мүмкін.