Фотокамера ұсынған мәннен экспозицияны өзгерту үшін E (экспозиция компенсациясы) түймесін пайдаланыңыз. Экспозиция компенсациясын суреттерді ашық немесе күңгірт ету үшін пайдалануға болады.

−1 EV

Экспозиция өтемі жоқ

+1 EV

E түймесі

E түймесі кейбір түсіру режимдерінде немесе белгілі бір шарттар қолданылғанда өшірілуі мүмкін.

Экспозиция компенсациясын реттеу

E түймесін басып тұрып, негізгі басқару дискін бұраңыз.

  • Жоғары мәндер нысанды ашықырақ етеді, ал төменгі мәндер күңгірт етеді.

  • Экспозиция компенсациясын ±0,0 мәніне орнату арқылы қалыпты экспозицияны қалпына келтіруге болады. Фотокамера өшірілгенде экспозиция түзетімі қалпына келтірілмейді.