Камера камераның керек-жарақтарына орнатылған және оптикалық AWL үшін негізгі жарқыл ретінде конфигурацияланған SB‑5000 және SB‑500 жарқыл бөліктеріне, сондай-ақ WR-R10 арқылы AWL радиосы арқылы басқарылатын қашықтағы жарқыл бөліктеріне арналған жарқыл туралы ақпаратты көрсете алады. Көріністапқышпен суретке түсіру кезінде жарқыл туралы ақпаратты көру үшін ақпараттық дисплейді іске қосу үшін R R түймесі ), содан кейін R түймесін қайта басыңыз.

Жарқылды басқару режимі көрсетіледі

Топтық Flash

1

Жарқылға дайын индикатор 1

2

Қашықтан флэш басқару ( Remote Flash басқару )

FP көрсеткіші ( e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )

3

Қашықтан флэш бақылау режимі 2 ( Remote Flash басқару )

4

Топтық жарқылды басқару режимі 3

Топтық жарқыл режимі ( Group Flash , Group Flash )

Жарқыл өтемі/жарқыл деңгейі (шығыс; Топтық жарқыл, Топтық жарқыл)

5

2- арна ( сымсыз қосылымды орнату , топтық Flash )

6

Сілтеме режимі 4 ( Сілтеме режимі )

Жылдам сымсыз басқару

1

Жарқылға дайын индикатор 1

2

Қашықтан флэш басқару ( Remote Flash басқару )

FP көрсеткіші ( e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )

3

Қашықтан флэш бақылау режимі 2 ( Remote Flash басқару )

4

A : B қатынасы ( Жылдам сымсыз басқару , Жылдам сымсыз басқару (тек SB‑5000) )

5

Жарқыл өтемі ( Жылдам сымсыз басқару , Жылдам сымсыз басқару (тек SB‑5000) )

6

C тобының жарқылын басқару режимі және жарқыл деңгейі (шығыс; Жылдам сымсыз басқару , Жылдам сымсыз басқару (тек SB‑5000) )

7

2- арна ( Сымсыз қосылымды орнату , жылдам сымсыз басқару (тек SB‑5000) )

8

Сілтеме режимі 4 ( Сілтеме режимі )

Қашықтан қайталау

1

Жарқылға дайын индикатор 1

2

Қашықтан флэш басқару ( Remote Flash басқару )

3

Жарқыл деңгейі (шығыс; қашықтан қайталау , қашықтан қайталау (тек SB‑5000) )

4

Қашықтан флэш бақылау режимі 2 ( Remote Flash басқару )

5

Шығарылған сан (рет; қашықтан қайталау , қашықтан қайталау (тек SB‑5000) )

Жиілік ( қашықтан қайталау , қашықтан қайталау (тек SB‑5000) )

6

Топ күйі (қосылған/өшірілген; қашықтан қайталау , қашықтан қайталау (тек SB‑5000) )

7

2- арна ( Сымсыз қосылымды орнату , қашықтан қайталау (тек SB‑5000) )

8

Сілтеме режимі 4 ( Сілтеме режимі )

  1. Барлық жарқыл құрылғылары дайын болғанда AWL радиосында көрсетіледі.

  2. Оптикалық AWL Y арқылы, радио AWL Z арқылы, бірлескен оптикалық және радио AWL Y және Z . Бірлескен оптикалық және радио AWL үшін оптикалық AWL арнасы SB‑500 негізгі жарқыл ретінде пайдаланылғанда ғана көрсетіледі.

  3. Бірлескен оптикалық және радио AWL пайдаланылған кезде әр топ үшін белгішелер көрсетіледі.

  4. Радио AWL немесе бірлескен оптикалық және радио AWL пайдаланылғанда ғана көрсетіледі.

Flash туралы ақпарат және камера параметрлері

Жарқыл ақпаратының дисплейі таңдалған камера параметрлерін, соның ішінде түсіру режимін, ысырма жылдамдығын, диафрагманы және ISO сезімталдығын көрсетеді.

Flash параметрлерін өзгерту

Жарқыл параметрлерін жарқыл туралы ақпарат дисплейіндегі i түймесін басу арқылы өзгертуге болады. Қол жетімді опциялар жарқыл бөлігіне және таңдалған параметрлерге байланысты өзгереді. Сондай-ақ жарқылды сынақтан өткізуге болады.