Nikon Creative жарықтандыру жүйесі (CLS)

Nikon компаниясының жетілдірілген шығармашылық жарықтандыру жүйесі (CLS) камера мен үйлесімді жарқыл бөліктері арасындағы жақсартылған байланыстың арқасында әртүрлі мүмкіндіктерді қолдайды.

Мүмкіндіктер CLS-үйлесімді жарқыл құрылғыларымен қол жетімді

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жарқыл қондырғысы

SB‑5000

SB‑910/
SB‑900/
SB‑800

SB‑700

SB‑600

SB‑500

SU‑800

SB‑R200

SB‑400

SB‑300

Жалғыз жарқыл

i‑TTL

Сандық SLR 1 үшін i‑TTL теңдестірілген толтыру жарқылы

4

4

4

4

4

4

4

Сандық SLR үшін стандартты i‑TTL толтыру жарқылы

42

42

4

42

4

4

4

qА

Автоматты диафрагма

4

43

А

TTL емес автоматты

43

Г.Н

Қашықтыққа басымдық беретін нұсқаулық

4

4

4

М

Нұсқаулық

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

4

Оптикалық кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

Мастер

Жарқылды қашықтан басқару

4

4

4

44

4

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

44

[ A : B ]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

4

45

qА

Автоматты диафрагма

4

4

А

TTL емес автоматты

М

Нұсқаулық

4

4

4

44

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

4

Қашықтан

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

4

4

4

[ A : B ]

Жылдам сымсыз жарқылды басқару

4

4

4

4

4

4

qA/A

Автоматты апертура/TTL емес автоматты

46

46

М

Нұсқаулық

4

4

4

4

4

4

RPT

Қайталанатын жарқыл

4

4

4

4

4

Радиомен басқарылатын кеңейтілген сымсыз жарықтандыру

47

Түс туралы ақпарат байланысы (флэш)

4

4

4

4

4

4

4

Түсті ақпарат байланысы (LED шамы)

4

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау 8

4

4

4

4

4

4

4

FV құлпы 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Қызыл көзді азайту

4

4

4

4

4

4

Камераны модельдеу жарықтандыруы

4

4

4

4

4

4

4

Бірыңғай жарқылды басқару

4

4

4

4

Камера жарқыл бөлігінің микробағдарламасын жаңарту

4

410

4

4

4

 1. Нүктелік өлшеумен қол жетімді емес.

 2. Сондай-ақ жарқыл бөлігі арқылы таңдауға болады.

 3. q A/A режимін таңдау жарқыл бөлігінде реттелетін параметрлер арқылы орындалады.

 4. Камера мәзірлеріндегі [ Жарқылды басқару ] элементі арқылы таңдауға болады.

 5. Тек жақыннан суретке түсіру кезінде қол жетімді.

 6. q A және A таңдау басты жарқылмен таңдалған опцияға байланысты.

 7. Оптикалық AWL бар қашықтағы жарқыл бөліктері сияқты мүмкіндіктерді қолдайды.

 8. Тек i‑TTL, q A, A, GN және M жарқылды басқару режимдерінде қол жетімді.

 9. Тек i‑TTL жарқылын басқару режимінде немесе жарқыл q A немесе A жарқылын басқару режимінде монитордың алдын ала жыпылықтауын шығаруға конфигурацияланған кезде қол жетімді.

 10. SB‑910 және SB‑900 үшін микробағдарлама жаңартуларын камерадан орындауға болады.

SU‑800 сымсыз жылдамдық шамының командирі

CLS-үйлесімді камераға орнатылған кезде SU‑800 SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 немесе SB үшін командир ретінде пайдаланылуы мүмкін. ‑R200 жарқыл бірліктері. Топтық жарқылды басқаруға үш топқа дейін қолдау көрсетіледі. SU‑800 өзі жарқылмен жабдықталмаған.

Басқа жарқыл құрылғылары

Келесі жарқыл құрылғыларын TTL емес автоматты ( A ) және қолмен режимдерде пайдалануға болады. Қолжетімді опциялар пайдаланылған линзаға байланысты өзгермейді.

Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Жарқыл қондырғысы

SB‑80DX
SB‑28DX

SB‑50DX

SB‑28
SB‑26
SB‑25
SB‑24

SB‑30
SB‑27 1
SB‑22S
SB‑22
SB‑20
SB‑16B
SB‑15

SB‑23
SB‑29
SB‑21B
SB‑29S

А

TTL емес автоматты

4

4

4

М

Нұсқаулық

4

4

4

4

4

G

Қайталанатын жарқыл

4

4

АРТҚА2

Артқы перде синхрондау

4

4

4

4

4

 1. SB‑27 құрылғысын камераға орнату жарқыл режимін автоматты түрде TTL күйіне орнатады, бірақ жарқыл режимін TTL күйіне орнату ысырманы босатуды өшіреді. SB‑27 параметрін A күйіне қойыңыз .

 2. Фотокамера жарқыл режимін таңдау үшін пайдаланылғанда қолжетімді.

FV құлпын өлшеу аймақтары

FV құлпы қосымша жарқыл құрылғыларымен пайдаланылған кезде өлшенетін аумақтар төмендегідей:

Суретпен түсірілген

Жарқылды басқару режимі

Есептелген аумақ

Дербес жарқыл құрылғысы

i‑TTL

Жақтаудың ортасында 6 мм шеңбер

Автоматты апертура ( q A)

Жарық экспозиция өлшегішімен өлшенген аумақ

Жетілдірілген сымсыз жарықтандыру арқылы басқарылатын қашықтағы жарқыл бөліктері

i‑TTL

Бүкіл кадр

Автоматты апертура ( q A)

Жарық экспозиция өлшегішімен өлшенген аумақ

TTL емес автоматты (A)

Қосымша жарқыл құрылғылары туралы ескертпелер
 • Толық нұсқауларды жарқыл бөлігінің нұсқаулығынан қараңыз.

 • Құрылғы CLS-ті қолдаса, CLS-үйлесімді сандық SLR камералары бөлімін қараңыз. Бұл фотокамера SB‑80DX, SB‑28DX және SB‑50DX нұсқаулықтарында «сандық SLR» санатына кірмейді.

 • Фотосурет i‑TTL немесе TTL емес автоматты режимде түсірілгеннен кейін жарқылға дайын индикатор ( c ) шамамен үш секунд жыпылықтаса, жарқыл толық қуатта жанды және фотосурет аз экспозиция болуы мүмкін (тек CLS-үйлесімді жарқыл бөліктерінде ғана) ).

 • i‑TTL жарқылды басқару құралын 100 және 12800 арасындағы ISO сезімталдықтарында пайдалануға болады.

 • 12800-ден жоғары ISO сезімталдықтарында кейбір ауқымдарда немесе апертура параметрлерінде қалаған нәтижелерге қол жеткізілмеуі мүмкін.

 • P режимінде максималды апертура (ең аз f-саны) төменде көрсетілгендей ISO сезімталдығына сәйкес шектеледі:

  ISO эквивалентіндегі ең үлкен апертура (f-саны):

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  13

  • Егер линзаның максималды апертурасы жоғарыда берілгеннен кішірек болса, апертураның максималды мәні линзаның максималды апертурасы болады.

 • SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 және SB‑400 қызыл көзді азайтуды және қызыл көзбен баяу синхрондауды қамтамасыз етеді. көзді азайту жарқыл режимдері.

 • Тікелей камераға жалғанған SD-9 немесе SD-8A өнімділігі жоғары батарея жинағымен түсірілген жарқыл фотосуреттерінде сызықтар түріндегі «шу» пайда болуы мүмкін. ISO сезімталдығын азайтыңыз немесе фотокамера мен батарея жинағы арасындағы қашықтықты арттырыңыз.

 • Көріністапқышпен суретке түсіру кезінде SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 және SU-800 қажетінше AF көмекші жарықтандыруды қамтамасыз етеді.

 • SB‑5000 24–135 мм AF линзаларымен AF-көмекші жарықтандыруды қолдайды. Көріністапқышпен суретке түсіру кезінде AF көмекшісі суретте бөлектелген фокус нүктелерімен қол жетімді.

  AF-көмекші жарықтандыру қолжетімді фокус нүктелері

  Фокус қашықтығы 24–30 мм

  Фокус қашықтығы 31–48 мм

  Фокус қашықтығы 49–135 мм

 • SB‑910 және SB‑900 17–135 мм AF линзаларымен AF-көмекші жарықтандыруды қолдайды. Көріністапқышпен суретке түсіру кезінде AF көмекші жарықтандыру суретте бөлектелген фокус нүктелерімен қол жетімді.

  AF-көмекші жарықтандыру қолжетімді фокус нүктелері

 • SB‑800, SB‑600 және SU‑800 24–105 мм АФ линзалары бар AF‑көмекші жарықтандыруды қолдайды. Көріністапқышпен суретке түсіру кезінде AF көмекші жарықтандыру суретте бөлектелген фокус нүктелерімен қол жетімді.

  AF-көмекші жарықтандыру қолжетімді фокус нүктелері

  Фокус қашықтығы 24–31 мм

  Фокус қашықтығы 32–105 мм

 • SB‑700 24–135 мм AF линзалары бар AF-көмекші жарықтандыруды қолдайды. Көріністапқышпен суретке түсіру кезінде AF көмекші жарықтандыру суретте бөлектелген фокус нүктелерімен қол жетімді.

  AF-көмекші жарықтандыру қолжетімді фокус нүктелері

 • Пайдаланылған объективке және жазылған көрініске байланысты, нысан фокуста I ) көрсетілуі мүмкін немесе фотокамера фокустай алмай, ысырманы босату өшірілуі мүмкін.

 • SC-сериялы 17, 28 немесе 29 синхрондау кабелі камерадан тыс жарқылмен суретке түсіру үшін пайдаланылса, i‑TTL режимінде дұрыс экспозицияға қол жеткізілмеуі мүмкін. Стандартты i‑TTL толтыру жарқылын таңдауды ұсынамыз. Сынақ түсірілімін жасаңыз және нәтижелерді монитордан қараңыз.

 • i‑TTL жүйесінде жарқыл бөлігінің кірістірілген жарқыл панелінен немесе жарқыл бөлігімен қамтамасыз етілген серпілу адаптерлерінен басқа жарқыл панелінің (диффузиялық панель) кез келген түрін пайдаланбаңыз. Басқа панельдерді пайдалану дұрыс емес экспозицияны тудыруы мүмкін.

Қосымша жарқыл бөліктері үшін жарқыл өтемі

i‑TTL және автоматты диафрагма ( q A) жарқылды басқару режимдерінде қосымша жарқыл бөлігімен таңдалған жарқыл компенсациясы немесе фотосурет түсіру мәзіріндегі [ Жарқылды басқару c ( Y ) түймесі арқылы таңдалған жарқыл өтеміне қосылады. .

Жарықтандыруды модельдеу
 • Қосымша CLS-үйлесімді жарқыл бөліктері камера Pv түймесі басылғанда модельдеу жарқылын шығарады.

 • Бұл мүмкіндікті бірнеше жарқыл бөліктерімен қол жеткізілген жалпы жарық әсерін алдын ала қарау үшін Кеңейтілген сымсыз жарықтандырумен пайдалануға болады.

 • Модельдеу жарығын Custom Setting e5 [ Модельдеу жарқылы ] үшін [ Өшірулі ] параметрін таңдау арқылы өшіруге болады.