Кейбір жалпы мәселелердің шешімдері төменде берілген.

  • SnapBridge қолданбасының ақаулықтарын жою туралы ақпаратты қолданбаның онлайн анықтамасынан табуға болады, оны мына жерден көруге болады:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • WT-7 сымсыз таратқышы туралы ақпаратты WT-7 құрылғысымен бірге берілген нұсқаулықтан қараңыз.

  • Wireless Transmitter Utility немесе Camera Control Pro 2 туралы ақпарат алу үшін қарастырылып отырған қолданбаның онлайн анықтамасын қараңыз.

Мәселе

Шешім

Камера TCP/IP қатесін көрсетеді.

Негізгі компьютер немесе сымсыз маршрутизатор параметрлерін тексеріп, камера параметрлерін дұрыс реттеңіз ( Желі параметрлері ).

Камера «жад картасы жоқ» қатесін көрсетеді.

Жад картасының дұрыс салынғанын растаңыз ( Жад карталарын салу ).

Жүктеп салу үзілді және жалғастырылмайды.

Камера өшіріліп, қайта қосылса, жүктеп салу жалғасады ( Суреттерді жүктеп салу ).

Қосылым сенімсіз.

[ Арна ] үшін [ Авто ] таңдалған болса, [ Қолмен] таңдап, арнаны қолмен таңдаңыз ( Wi-Fi қосылымы параметрлері ).

Камера компьютерге инфрақұрылымдық режимде қосылған болса, маршрутизатордың 1 мен 8 арасындағы арнаға орнатылғанын тексеріңіз ( Желі параметрлері ).

[ Смарт құрылғыға қосылу ] және [ Компьютерге қосылу ] сұр түсті және таңдау мүмкін емес.

Бұл опциялар WT-7 қосылған кезде қолжетімді емес. WT-7 өшіріңіз ( Сымсыз таратқыш (WT-7) ).