Бұл мүмкіндік CLS-үйлесімді жарқыл бөліктері үшін жарқыл шығысын құлыптау үшін пайдаланылады, фотосуреттерді жарқыл деңгейін өзгертпестен қайта құрастыруға мүмкіндік береді және нысан кадрдың ортасында орналаспаған кезде де жарқыл шығысының нысанға сәйкес болуын қамтамасыз етеді. Жарқыл шығысы ISO сезімталдығы мен апертурадағы кез келген өзгерістер үшін автоматты түрде реттеледі. FV құлпы b және EFCT режимдерінде қолжетімді емес.

FV құлпын пайдалану үшін:

 1. Камера басқару элементіне [ FV құлпы ] тағайындаңыз.

  Пайдаланушы параметрі f3 [ Пайдаланушы басқару элементтері ] арқылы басқару элементіне [ FV құлпы ] тағайындаңыз.

 2. CLS-үйлесімді жарқыл бөлігін бекітіңіз.

  CLS-үйлесімді жарқыл бөлігін камераның керек-жарақтарына орнатыңыз.

 3. Жарқыл бөлігін сәйкес режимге орнатыңыз.

  Жарқыл бөлігін қосыңыз және [ Жарқылды басқару ] > [ Жарқылды басқару режимі ] (SB‑5000, SB‑500, SB‑400 немесе SB‑300) үшін [ TTL ] немесе [ Автоматты сыртқы жарқыл ] опциясын таңдаңыз немесе жарқылды басқаруды орнатыңыз. режимін TTL күйіне ауыстырыңыз, алдын ала жарқыл q A мониторы немесе алдын ала жарқыл A мониторы (басқа жарқыл бөліктері; толық ақпаратты жарқыл бөлігімен бірге берілген құжаттамадан қараңыз).

 4. Фокус.

  Нысанды жақтаудың ортасына орналастырып, фокустау үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

 5. Жарқыл деңгейін құлыптау.

  Көріністапқышта жарқылға дайын индикатор ( c ) пайда болғанын растағаннан кейін 1-қадамда таңдалған басқару түймесін басыңыз. Жарқыл бөлігі сәйкес жарқыл деңгейін анықтау үшін монитордың алдын ала жарқылын шығарады. Жарқыл шығысы осы деңгейде құлыпталады және r ) пайда болады.

 6. Фотосуретті қайта құрастырыңыз.
 7. Фотоға түсіріңіз.

  Түсіру үшін ысырманы босату түймесін жолдың соңына дейін басыңыз. Қажет болса, FV құлпын босатусыз қосымша суреттерді түсіруге болады.

 8. FV құлпын босатыңыз.

  FV құлпын босату үшін 1-қадамда таңдалған басқару түймесін басыңыз. FV құлпы белгішесі ( r ) көріністапқышта енді көрсетілмейтінін растаңыз.