Толық кадрда, масштабта және нобайды ойнатуда Q / g ( U ) түймешігін фотосуреттерді кездейсоқ жойылудан қорғау үшін пайдалануға болады. O ( Q ) түймешігін немесе ойнату мәзіріндегі [ Жою ] элементін пайдаланып жою мүмкін емес. Жад картасы пішімделгенде қорғалған кескіндер жойылатынын ескеріңіз ( Жад картасын пішімдеу ).

Фотосуретті қорғау үшін:

  1. Суретті таңдаңыз.

    Кескінді толық кадрда ойнату немесе масштабтау режимінде көрсетіңіз немесе оны нобайлар тізімінде бөлектеңіз.

  2. Q / g ( U ) түймесін басыңыз.

    Фотосурет P белгішесімен белгіленеді. Фотосуретті жоюға болатындай етіп қорғауды жою үшін фотосуретті көрсетіңіз немесе оны нобайлар тізімінде бөлектеңіз, содан кейін Q / g ( U ) түймесін басыңыз.

Барлық кескіндерден қорғауды жою

Ойнату мәзірінде [ Ойнату қалтасы ] үшін таңдалған қалтадағы немесе қалтадағы барлық кескіндерден қорғауды жою үшін, ойнату кезінде Q / g ( U ) және O ( Q ) түймелерін екі секундтай бірге басыңыз.