Камерамен жазылған фотосуреттер мен фильмдерді көру үшін K

 1. K түймесін басыңыз.
  • Мониторда сурет көрсетіледі.

  • Ағымдағы суретті қамтитын жад картасы белгіше арқылы көрсетіледі.

 2. Қосымша суреттерді көру үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
  • Қосымша суреттерді саусақты дисплейде солға немесе оңға сипау арқылы да көруге болады ( Басқару элементтерін түрту ).

  • Ойнатуды аяқтап, түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Суретке шолу

Ойнату мәзірінде [ Кескінді қарап шығу ] үшін [ Қосулы ] таңдалғанда K түймесін баспай-ақ мониторда автоматты түрде көрсетіледі.

Фильмдерді көру

1 белгішесі арқылы көрсетіледі. Дисплейдегі a белгішесін түртіңіз J түймесін басыңыз (прогресс жолағы фильмдегі шамамен орналасқан жеріңізді көрсетеді).

1

1 белгіше

2

Ұзындығы

3

a белгішесі

4

Ағымдағы орын/жалпы ұзындық

5

Орындалу жолағы

6

Көлемі

7

Гид

Фильмді ойнату әрекеттері

Кімге

Сипаттама

Кідірту

Ойнатуды кідірту үшін 3 түймесін басыңыз.

Түйіндеме

Ойнату кідіртілгенде немесе кері айналдыру/алғастыру кезінде ойнатуды жалғастыру үшін J түймесін басыңыз.

Артқа айналдыру/алға айналдыру

 • 4 түймесін, алға айналдыру үшін 2 түймесін басыңыз. Жылдамдық әр басқан сайын артады, 2× – 4× – 8× – 16×.

 • Бірінші немесе соңғы кадрға өту үшін тиісінше 4 немесе 2

 • Бірінші кадр дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышында h i арқылы көрсетіледі.

Баяу қозғалыста ойнатуды бастаңыз

Баяу қозғалыста ойнатуды бастау үшін фильм кідіртілген кезде 3 түймесін басыңыз.

Артқа айналдыру/алға айналдыру

 • Бір уақытта бір кадрды артқа немесе алға айналдыру үшін фильм кідіртілген кезде 4 немесе 2 түймесін басыңыз.

 • Үздіксіз артқа немесе алға айналдыру үшін 4 немесе 2

10 секунд өткізіп жіберіңіз

10 секунд алға немесе артқа өту үшін негізгі басқару дискін бір аялдама бұрыңыз.

Соңғы немесе бірінші кадрға өту

Егер фильмде индекстер болмаса, ішкі командалық дискіні айналдыру арқылы бірінші немесе соңғы кадрға өтуге болады.

Индекске өту

Егер фильмде индекстер болса, ішкі командалық дискіні бұру сізді келесі немесе алдыңғы индекске апарады.

 • i түймешігін басу арқылы көрсетуге болатын [ FILM EDIT ] мәзірінен қосуға немесе жоюға болады.

Дыбыс деңгейін реттеңіз

Дыбыс деңгейін арттыру үшін X ( T ), азайту үшін W ( Y ) түймесін басыңыз.

Фильмді кесу

[ EDIT MOVIE ] мәзірін көрсету үшін ойнатуды кідіртіп, i түймесін басыңыз.

Шығу

Толық кадрда ойнатуға шығу үшін 1 немесе K түймесін басыңыз.

Түсіру режиміне шығыңыз

Ойнатудан шығып, түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Көрсеткіштер

i түймесін басу және [ Индекс қосу ] опциясын таңдау арқылы ойнату кідіртілген кезде индекстерді қосуға болады. Ойнату және өңдеу кезінде индекстелген орындарға жылдам өтуге болады. Индекстердің болуы толық кадрлы ойнату дисплейіндегі p

Қажетсіз суреттерді жою

Суреттерді төменде сипатталғандай жоюға болады. Жойылған суреттерді қалпына келтіру мүмкін емес екенін ескеріңіз.

 1. Суретті көрсету.
  • Ойнатуды бастау үшін K түймесін басыңыз және қажетті сурет көрсетілгенше 4 немесе 2

  • Ағымдағы кескіннің орны дисплейдің төменгі сол жақ бұрышындағы белгіше арқылы көрсетіледі.

 2. Суретті жойыңыз
  • O ( Q ) түймесін басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Кескінді жою және ойнатуға оралу үшін O ( Q

  • Суретті жоймай шығу үшін K түймесін басыңыз.