[ MY MENU ] көру үшін камера мәзірлеріндегі O қойындысын таңдаңыз.

O Менің мәзірім: пайдаланушы мәзірін жасау

Менің мәзірім ойнату, фотосурет түсіру, фильм түсіру, Теңшелетін параметрлер, орнату және өңдеу мәзірлерінен 20 элементке дейін теңшелген тізімді жасау және өңдеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Элементтерді төменде сипатталғандай қосуға, жоюға және ретін өзгертуге болады.

Менің мәзірім элементтерді қосу

 1. [ O MY MENU ] ішінен [ Add Элементтерді ] таңдаңыз.

  [ Элементтер қосу ] тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Мәзірді таңдаңыз.

  Қосқыңыз келетін элементті қамтитын мәзірдің атын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 3. Элементті таңдаңыз.

  Қажетті мәзір элементін бөлектеп, J түймесін басыңыз.

 4. Жаңа элементті орналастырыңыз.

  Жаңа элементті орналастыру үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз және оны Менің мәзірімге қосу үшін J түймесін басыңыз.

 5. Қосымша элементтерді қосыңыз.
  • Қазіргі уақытта Менің мәзірімде көрсетілген элементтер құсбелгімен ( L ) көрсетіледі.

  • V белгішесі арқылы көрсетілген элементтерді таңдау мүмкін емес.

  • Қосымша элементтерді таңдау үшін 1–4 қадамдарды қайталаңыз.

Менің мәзірімнен элементтерді жою

 1. [ O MY MENU ] ішінен [ Элементтерді жою ] тармағын таңдаңыз.

  [ Элементтерді жою ] тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Элементтерді таңдаңыз.
  • Элементтерді бөлектеп, ( M ) таңдау немесе таңдауды алып тастау үшін 2 түймесін басыңыз.

  • Жойғыңыз келетін барлық элементтер таңдалғанша жалғастырыңыз ( L ).

 3. Таңдалған элементтерді алып тастаңыз.

  J басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Таңдалған элементтерді жою үшін J түймесін қайта басыңыз.

«Менің мәзірім» бөліміндегі элементтерді жою

Элементтерді [ O MY MENU ] ішінде бөлектеу және O ( Q ) түймесін басу арқылы да жоюға болады; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Таңдалған элементті жою үшін O ( Q ) түймесін қайта басыңыз.

Менің мәзірімдегі элементтердің ретін өзгерту

 1. [ O MY MENU ] ішінен [ Rank items ] тармағын таңдаңыз.

  [ Rank items ] тармағын бөлектеп 2 түймесін басыңыз .

 2. Элементті таңдаңыз.

  Жылжытқыңыз келетін элементті бөлектеп, J түймесін басыңыз.

 3. Элементті орналастырыңыз.
  • Менің мәзірім ішінде элементті жоғары немесе төмен жылжыту үшін 1 немесе 3 түймесін басып, J түймесін басыңыз.

  • Қосымша элементтердің орнын өзгерту үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.

 4. [ O MY MENU ] тармағына шығыңыз.

  [ O MY MENU ] параметріне оралу үшін G түймесін басыңыз.

Соңғы параметрлерді көрсету

 1. [ O MY MENU ] ішінен [ Choose tab ] тармағын таңдаңыз.

  [ Таңдау қойындысы ] бөлектеліп, 2 түймесін басыңыз.

 2. [ m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] опциясын таңдаңыз.
  • [ Таңдау қойындысы] мәзірінде [ m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.

  • Мәзірдің атауы [ МЕНІҢ МӘЗІРІМ ] күйінен [ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] болып өзгереді.

m Соңғы параметрлер: Жақында пайдаланылған параметрлерге кіру

Соңғы параметрлерге элементтер қалай қосылады

Мәзір элементтері пайдаланылған сайын соңғы параметрлер мәзірінің жоғарғы жағына қосылады. Ең соңғы жиырма параметр тізімде берілген.

Соңғы параметрлер мәзірінен элементтерді жою

Элементті [ СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР ] мәзірінен жою үшін оны бөлектеп, O ( Q ) түймесін басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Таңдалған элементті жою үшін O ( Q ) түймесін қайта басыңыз.

Менің мәзірім көрсетілуде

Соңғы параметрлер мәзірінде [ Таңдау қойындысын ] таңдау «Соңғы параметрлерді көрсету» ( Соңғы параметрлерді көрсету ) 2-қадамында көрсетілген элементтерді көрсетеді. [ O MY MENU ] тармағын бөлектеп, Менің мәзірімді көру үшін J түймесін басыңыз.