Бейнефильм түсіру мәзіріндегі [ Кадр өлшемі/кадр жиілігі ] тармағы фильм кадрының өлшемін (пиксельде) және кадр жиілігін таңдау үшін пайдаланылады. Сондай-ақ екі [ Фильм сапасы ] опциясынан таңдауға болады: [ Жоғары сапа ] және [ Қалыпты ]. Бұл опциялар бірге келесі кестеде көрсетілгендей максималды бит жылдамдығын және жазу уақытын анықтайды.

Кадр өлшемі/кадр жиілігі 1

Макс. бит жылдамдығы (Мбит/с)

Макс. жазу уақыты

Жоғары сапа

Қалыпты

r

[ 3840 × 2160; 30p ] 2

144

3

29 мин. 59 с 6

s

[ 3840 × 2160; 25p ] 2

t

[ 3840 × 2160; 24p ] 2

w

[ 1920 × 1080; 120p ] 4, 5

x

[ 1920 × 1080; 100p ] 4, 5

y/y

[ 1920 × 1080; 60p ]

56

28

z/z

[ 1920 × 1080; 50p ]

1 / 1

[ 1920 × 1080; 30p ]

28

14

2/2

[ 1920 × 1080; 25p ]

3/3

[ 1920 × 1080; 24p ]

A

[ 1920 × 1080; 30p ×4 (баяу қозғалыс) ] 4, 5, 7

36

3

3 мин.

B

[ 1920 × 1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс) ] 4, 5, 7

C

[ 1920 × 1080; 24p ×5 (баяу қозғалыс) ] 4, 5, 7

29

 1. 120p, 60p, 30p және 24p ретінде тізімделген мәндер үшін нақты кадр жиіліктері сәйкесінше 119,88 кадр/с, 59,94 кадр/с, 29,97 кадр/с және 23,976 кадр/с.

 2. Фильмдерді 4K UHD форматында жазыңыз.

 3. [ Бейне сапасы ] [ Жоғары сапа ] деңгейіне бекітілген.

 4. Кескін аймағы [ FX ] бойынша бекітілген; [Авто-аумақтық AF ] AF-аумақ режимінде бетті анықтау қосылмаған.

 5. l немесе e режимінде 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p немесе 1920 × 1080 баяу қозғалыста таңдалған бейнефильмдер келесі кадр өлшемдері мен жылдамдықтарында жазылады:

  • [ 1920 × 1080; 120p ] немесе [ 1920 × 1080; 30p ×4 (баяу қозғалыс) ] таңдалды: жазылған [ 1920 × 1080; 30p ]

  • [ 1920 × 1080; 100p ] немесе [ 1920 × 1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс) ] таңдалды: жазылған [ 1920 × 1080; 25p ]

  • [ 1920 × 1080; 24p ×5 (баяу қозғалыс) ] таңдалды: жазылған [ 1920 × 1080; 24p ]

 6. Әрбір фильмді әрқайсысы 4 ГБ дейінгі 8 файлға дейін жазуға болады. Файлдар саны мен әрбір файлдың ұзындығы фильм түсіру мәзірінде [ Фильм сапасы ] үшін таңдалған опцияға байланысты өзгереді. Камерада пішімделген жад карталарына жазылған фильмдер, картаның сыйымдылығы 32 ГБ-тан асатын болса, өлшеміне қарамастан бір файл ретінде жазылады.

 7. «Баяу қозғалатын фильмдерді» қараңыз ( Баяу қозғалатын фильмдер ).